National Halmstad

Kundcase: National Halmstad

Siemens Financial Services
Vill du veta mer?

Kontakta oss

Dämpa, täta, isolera och skydda – nu med sänkta energikostnader och ökad hållbarhet

National Halmstad förser industrin med specialprodukter av polymera material, det vill säga kombinationer av plast och gummi. Allt görs på beställning och produkterna finns i alla storlekar, från minsta packning upp till enorma tätningar runt fartygsluckor.

Runt 2015 upptäckte de att energiförbrukningen ständigt ökade utan att produktionen gjorde det i samma omfattning.

 

– Vi började med att göra en energikartläggning. Den var en ögonöppnare för ledningsgruppen, berättar Daniel Cervin, miljö- och hållbarhetschef.

 

– Det visade sig att det var våra fastigheter som var de stora energitjuvarna, inte tillverkningen som vi hade trott. Ventilation och värme drog stora mängder energi, och det är ju inte något som vi kan förändra utan att det påverkar produktionen i viss mån. Dessutom behövde vi investera i en ny gaspanna som hade gått sönder.

I samma veva som National Halmstad funderade på hur de skulle lösa problemet, i vilken ända de skulle börja och om de skulle mäkta med det, fick Siemens – som har levererat teknisk utrustning sedan många år – möjlighet att presentera en helhetslösning för energieffektivisering. Den innebär att Siemens hjälper bolaget att nå den energibesparingspotential som finns genom en totalentreprenad av verksamheterna. Under avtalstiden garanteras såväl funktion som energibesparing, allt paketerat i en fast månadskostnad. Upplägget kallas funktionsavtal och är en unik lösning som Siemens tagit fram tillsammans med Siemens Financial Services.

Det visade sig att det var våra fastigheter som var de stora energitjuvarna, inte tillverkningen som vi hade trott.
Daniel Cervin, miljö- och hållbarhetschef National Halmstad

Totalentreprenad, paketerat och anpassat till en kostnadsneutral lösning

Konceptet funktionsavtal var helt nytt för oss och vi var till en början lite skeptiska, berättar ekonomichefen Claes Rössel.

 

– Men när vi funderat igenom det insåg vi snabbt att det var den bästa lösningen för att kunna genomföra flera åtgärder samtidigt, och dessutom hålla det kostnadsneutralt. 

 

Siemens team gjorde en analys och tittade närmare på de 35 zoner som energikartläggningen hade identifierat. Sedan tog man fram konkreta förslag på hur man kan sampaketera olika åtgärder och vad det skulle innebära med ett femårigt funktionsavtal.

 

Eftersom alla investeringar – med olika långa payoffer – slås ihop till en enda och kostnaden fördelas över tid, blir satsningen kostnadsneutral. National Halmstad sparar pengar genom lägre energikostnad och sänkta underhållskostnader. Dessutom slipper man dyra investeringar som påverkar likviditeten. Tack vare funktionsavtalet behövde de till exempel inte investera i en ny gaspanna – de två andra som de redan har räcker till vilket innebar en stor besparing.

Digitaliserade fastigheter

Utöver att fastighetsdriften förvaltas av Siemens, ser Claes Rössel ytterligare en positiv effekt.

 

– De fastighetstekniska systemen har blivit digitaliserade. 32 tekniska system har kopplats upp och kontrolleras på distans av Siemens. Skulle problem uppstå behöver National Halmstad inte tillkalla fastighetstekniker eller ta reda på vilken typ av tekniker som behövs. Siemens garanterar att allt fungerar och ser till att eventuella fel åtgärdas. 

Utan Siemens funktionsavtal hade vi aldrig gjort investeringen, eller fått energibesparingen.
Claes Rössel, ekonomichef National Halmstad

Femårigt avtal

Avtalet löper över fem år. Under avtalstiden ronderar, optimerar och agerar Siemens på larm från de uppkopplade systemen. Varje år hålls en anläggningsträff för att stämma av att man lever upp till de uppsatta målen, och förhoppningsvis överträffar dem. Siemens har också i uppdrag att presentera förbättringsförslag, baserade på de insikter man får under det kontinuerliga avstämningsarbetet.   

 

Siemens har hjälpt oss att nå vårt mål, att sänka energiförbrukningen i relation till omsättningen. Vi har även sänkt vår vattenförbrukning och minskat vårt klimatavtryck, avslutar Claes Rössel. 

 

– Utan Siemens funktionsavtal hade vi aldrig gjort investeringen, eller fått energibesparingen. 

 

Några av åtgärderna som minskade energiförbrukningen och sänkte underhållskostnaderna:

 • Digitalisering och uppkoppling av 32 fastighetstekniska system.
 • Byte till modern LED-belysning.
 • Återvinning av värme ur tryckluft.
 • Modernisering av fastighetsautomationen.
 • Optimering av ventilationen. 
 • Byte av fläktar.
 • Modernisering av styr- och reglerteknik.
 • Uppkoppling av mätare till Siemens Navigator för uppföljning, effektivisering och övervakning på distans via Siemens Servicecenter.
 • Revidering av National Halmstads investeringsplan som innebar att de inte behövde investera i en ny helt gaspanna.

Så här mycket har energiförbrukningen minskat

 • Värme, 868 MWh/år = 26 %
 • El, 363 MWh/år = 7,5 %
 • Vatten, förväntad förbrukning 5.500 m3/år = 61 %

Funktionsavtal – så funkar det

Siemens, i samarbete med det egna finansbolaget Siemens Financial Services, garanterar funktionen för de serviceområden man avtalar om, till en fast månadskostnad. Det kan vara delområden som exempelvis brandskydd, säkerhet, energieffektivisering eller ventilation men också vara totalentreprenaden för hela fastigheten. Under avtalstiden ingår service, underhåll och försäkring, även mot brand och blixtnedslag. Du får en fast månadskostnad, en leverantör/kontaktperson och en faktura, samtidigt som du slipper stora investeringar som påverkar likviditeten.

De dyraste besparingsåtgärderna är de som inte blir av.
Karl-Henrik Rognefjord, affärsutvecklare Siemens
Kontakt

Fyll i dina uppgifter

Notera gärna vad du är intresserad av. Vi kontaktar dig omgående.