Våra affärsområden

Finansieringslösningar förbåde privata företag och offentlig sektor

Siemens Financial Services erbjuder finansiella lösningar både till dig som leverantör av utrustning inom de flesta branscher, såväl som för dig som har ett eget behov av finansiering.   Finanseringsupplägg via SFS har en rad fördelar och är ett mycket bra alternativ till andra former som banklån och eget kapital för finansiering av utrustning.   Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om vad vi kan erbjuda dig.

Ring oss idag! 090-200 20 20

Bli kontaktad!

Finansiering

Våra specialområden

Vi erbjuder finansieringslösningar inom de flesta branscher 

Sjukhus, sjukhem, privatkliniker, hälsocentraler och laboratorier står precis som övriga på marknaden inför finansiella utmaningar. Genom att använda finansieringslösningar kan åldrande maskinparker förnyas smidigt och på ett strukturerat sätt. Nya journalsystem kan införskaffas och implementeras och därmed hjälper den nya tekniken till att förbättra patientkontakterna. Siemens Financial Services administrerar affärerna från början till slut, smidigt och effektivt för kunden. 

Genom att använda sig av Siemens Financial Services finansieringslösningar kan hela lokalen inredas med möbler, datorer, kopiatorer och övrig utrustning - utan att binda upp eget kapital. Kostnaderna harmonieras istället med budgeten och sprids över en längre tid.

Kopiatorer, scanners och skrivare utvecklas ständigt och är numera ofta sammanförda funktionsmässigt i kompletta multimaskiner. Vid köp åldras utrustningen med tiden och dyra investeringar måste göras löpande för att säkerställa att du följer med i utvecklingen. Dessutom krävs ständigt investeringar i möbler och en rad andra produkter för att skapa en komplett arbetsmiljö.

Siemens Financial Services finansieringslösningar gör det möjligt att alltid hålla en modern nivå på samtliga funktioner - både möbler och maskinpark. Det är enkelt att med tiden uppgradera efter dina behov samtidigt som kostnaden är enkel att administrera.

Siemens Financial Services erbjuder finansiella lösningar både till dig som leverantör av utrustning såväl som har ett eget behov av finansiering.

Med en unik kombination av Siemens många års erfarenhet som industriföretag tillsammans med stor kunskap inom utrustningsfinansiering kan vi erbjuda flexibla finansieringslösningar inom industri och transport. Våra finansieringslösningar gör det lättare att investera, vilket gör försäljningen snabbare och enklare. Vi vet av erfarenhet att företag inom industri och transport arbetar i en mycket cyklisk miljö - och att de behöver en partner som de kan lita på i alla faser. Vårt mångåriga samarbete med företag inom transport och entreprenad samt vår egen verksamhet inom Siemens utgör grunden för vår djupa kunskap om branschen.

Det vi fokuserar på är behovsorienterad utrustningsfinansiering som omfattar finansiell leasing, avbetalningsköp, hyra, operationell leasing med mera. Vi erbjuder därmed kunder i alla storlekar ett omfattande utbud av kundanpassade finansieringslösningar. Men det som framförallt särskiljer oss är att vi är en del av ett industriföretag som är etablerat inom denna bransch. Därmed kan vi skräddarsy finansieringen efter dina behov

Siemens Financial Services erbjuder finansiella lösningar både till dig som leverantör av utrustning inom säkerhetsbranschen såväl som för dig som har ett eget behov av finansiering.

Inbrotts-, brand-, utrymningslarm samt emellanåt även övervakningsutrustning är allt oftare ett måste både inom privat och offentlig sektor. Siemens Financial Services kan erbjuda hela säkerhetsfunktionen, enkelt paketerad i en och samma finansieringslösning.

Istället för att köpa enstaka produkter kan ett komplett skydd installeras. Via samarbeten med väletablerade säkerhetsaktörer kan Siemens Financial Services erbjuda en helhetslösning gällande finansieringen som passar alla typer av verksamheter.

Finansiering av framtidens tillverkning

Siemens hjälper tillverkande företag med att finansiera ny teknologisom maximerar produktivitet, förbättrar effektivitet, reducerar tid till marknad och bidrar med den snabbhet som behövs för att dra nytta av möjligheter och ha ett hållbart växande.

Vi erbjuder finansieringslösningar för både tillverkare, leverantörer och deras kunder.

Läs mer!

Några fördelar med våra finansieringslösningar

 • Upp till 100-procentig finansiering
 • Frigör kapital som kan användas till annat
 • Snabbare skattemässig kostnadsredovisning av investeringen
 • Skatteavdragen blir större för leasing än för lån, då de samlade avskrivningarna vid lånefinansiering är lägre än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden
 • Ingen förskottering av moms vid anskaffningstillfället.
 • Binder inte företagets övriga pantsäkerheter, då vi vanligtvis endast har utrustningen som säkerhet
 • Enkel budgetering och bokföring, då hyran kostnadsredovisas i sin helhet
 • Bättre likviditet. Kostnaderna fördelas över den tid som utrustningen används och leder till förtjänst
 • Flexibelt. Hyran kan anpassas till intäkterna, exempelvis vid säsongssvängningar
 • Nedskrivning av utrustningen i takt med utrustningens värdeminskning
 • Möjliggör regelbundet byte av omodern utrustning mot modern och effektiv utrustning
 • Full nyttjanderätt till utrustningen. Det är nyttjanderätten och inte egendomsrätten som utgör grunden för intäkter och överskott
 • Bättre jämförelsetal i balansräkningen då leasingsobjekten vanligtvis inte aktiveras i redovisningen

Våra basprodukter

Läs mer om fördelarna med våra olika basprodukter

Kontakta vår säljavdelning

Våra experter hjälper dig!

Vår kunniga personal hjälper dig att hitta den bästa finansieringslösningen vare sig du själv ska investera eller är leverantör av utrustningen.

Kontakt telefon: 090-200 20 20

Kontakta oss