Finansiering av klimatomställning: eMobility

Ett insiktsstudie som utforskar hur smart finansiering kan påskynda loppet mot eldrivna transporter.

Accelerera vägen till noll

eMobility är framtiden för transport och den får fart. Denna rapport från Siemens Financial Services granskar effekterna av den nuvarande tillväxtexplosionen för elfordon och dess beroende av utbyggnaden av en global laddningsinfrastruktur. Detta kommer kräva betydande investeringar. I studien undersöks hur smart finansiering kan påskynda implementeringen av eldrivna fordon och bidra till en renare och grönare värld.

Viktiga punkter från rapporten

  • En tillväxtexplosion på elfordonsmarknaden förutspås av analytiker, men denna kräver en lika snabba utbyggnad av en global laddningsinfrastruktur för att möta efterfrågan.
  • En snabb utbyggnad av denna infrastruktur kräver stora kapitalinvesteringar, och även om offentliga medel är avgörande kommer de inte att räcka för att möta efterfrågan.
  • För att förstå omfattningen av det kapital som behövs för att möta förväntad efterfrågan uppskattar denna studie ”investeringsgapet” för laddningsinfrastruktur för elfordon i olika regioner i världen.
  • Smart finansiering från den privata sektorn - som kan anpassa kostnaderna till det kassaflöde som laddstationerna levererar - behövs för att finansiera den akuta utbyggnaden av denna laddningsinfrastruktur.
Få alla fakta

Ladda ner här

Ladda ner rapporten för att läsa om globala investeringar i eMobility och fordonsladdning och lär dig hur smart finansiering kan göra investeringar möjliga och överkomliga genom att anpassa kostnaderna till intäkterna.

Leasing, förlängda betalningsvillkor eller laddning-som-en-tjänst?

Förstå bättre vad som passar dig och din situation vid investering i laddningsinfrastruktur för elfordon. 

Tre olika finansieringslösningar för elbilsladdare (på engelska)

Ladda ner broschyren