Finansiering av klimatomställning: smarta byggnader

Ett insiktsstudie som undersöker hur smart finansiering kan påskynda implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader.

Överbrygga investeringsklyftan

Smarta byggnader är nyckeln till att uppnå klimatmål. Detta rapport från Siemens Financial Services går igenom olika smarta finansieringsmodeller som gör denna omvandling möjlig och hållbar.

Viktiga punkter från rapporten

  • Klimatmål globalt påskyndar implementeringen av smarta, klimatomställda, energieffektiva byggnader.
  • För att uppfylla klimatförändringsåtaganden kräver byggnadsbeståndet betydligt högre investeringar - cirka 3 gånger den nuvarande takten.
  • Denna insiktsrapport uppskattar investeringsgapet mellan nuvarande investeringsnivåer i energieffektiv renovering av befintliga byggnader, och de som behövs för att uppnå klimatmålen.
  • Smart finansiering kan möjliggöra större investeringar på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Få alla fakta

Ladda ner här

Ladda ner artikeln för att läsa om globala investeringar i smarta byggnader och lära dig om hur smart finansiering kan göra investeringar möjliga och överkomliga genom att anpassa kostnaderna till intäkterna.