Finansiering av klimatomställning: tillverkningsindustrin

Ett insiktsstudie som undersöker hur smart finansiering kan möjliggöra industriell energioptimering och erbjuda konkurrensfördelar.

Investera i industriell energioptimering

Tillverkarna är under press för att producera mer - snabbare och till lägre kostnad. Denna rapport från Siemens Financial Services tittar på resan framåt för tillverkare som vill optimera energianvändningen och minska koldioxidutsläppen. Studien undersöker hur smart finansiering kan möjliggöra förvärv av viktiga energieffektivitetstekniker och säkra driftskostnadsminskningar utan att behöva investera kapital i förväg.

Viktiga punkter från rapporten

  • Tillverkningssektorn står för närvarande inför ett antal uppmaningar - från aktieägare, regelverk och miljö - att minska koldioxidutsläppen och optimera energibehovet.
  • Det nuvarande ekonomiska klimatet har dock lett till en större försiktighet när det gäller kapitalutgifter, vilket gör investeringar i nödvändig teknik till en utmaning.
  • Denna insiktsrapport uppskattar omfattningen av den energikostnadsminskning i tillverkningsindustrin som kan uppnås genom smart finansiering.
  • För att övervinna dessa ekonomiska hinder samarbetar tillverkare med specialiserade leverantörer och finansbolag som erbjuder smart finansiering med fokus på att leverera resultat - lägre energikostnader - med hjälp av den teknik som mest effektivt stöttar detta.
Få alla fakta

Ladda ner här

Ladda ner artikeln för att läsa om globala investeringar i industriell tillverkning och lära dig om hur smart finansiering kan göra investeringar möjliga och överkomliga genom att anpassa kostnaderna till intäkterna.