Hur man överlever och växer i kristider

Insikter i hur Smart finansiering kan hjälpa mat- och dryckestillverkare att navigera i den “nya normala” ekonomin

Livsmedel och dryck

Det råder inget tvivel om att de ekonomiska efterskalven av pandemikrisen kommer att kännas under en lång tid. Livsmedels- och dryckesindustrin kan till stor del ha undgått hotet om tillfällig nedstängning, men en ekonomisk avmattning på medellång sikt kommer att påverka efterfrågan.

Det är tydligt att branschen kommer att formas om. Kommentatorer kallar dessa permanenta förändringar för ”det nya normala”, ett uttryck som myntades efter finanskrisen 2008 och återupplivades i den nuvarande situationen.

 

Detta innebär att livsmedels- och dryckesföretag fortfarande kommer behöva förbättra verksamhetens flexibilitet, anpassningsförmåga och effektivitet – kvaliteter som experter menar möjliggörs genom automatisering, digitalisering och en rad andra investeringar i teknik och utrustning, ny eller uppgraderad.

 

Små och medelstora företag utgör en stor del av livsmedels- och dryckesbranschen och tillhandahåller två tredjedelar av jobben i sektorn. Av dessa har 74 % redan investerat för att förbättra produktionsprocesserna med hjälp av digitala teknik.

Investeringar i förbättrade produktionsprocesser genom digitala teknik inom livsmedels- och dryckesindustrin

För att få åtkomst till dessa nyckelteknologier, i en tid då mat- och dryckesföretagen är benägna att vara försiktiga med kapitalutgifter med hänsyn till osäkerheten på marknaden, krävs smarta finansieringslösningar från organisationer som förstår tekniken och de fördelar den kommer att bidra med i praktiken

 

Det finns en mängd smarta finansieringsverktyg som stöder specifika krav hos livsmedels- och dryckesindustrin. 

Siemens Financial Services erbjuder flexibel finansiering av maskiner och redskap så som utrustning för fyllning,

blandning, skärning, malning, paketering och annan produktionsutrustning. Det vill säga mycket av det du behöver inom livsmedel, bryggeri, slakteri, bageri och annan matproduktion, vare sig du vill leasa, hyra eller köpa på

avbetalning.

 

Vi är ett industriföretag och är väl insatta i din bransch, därför kan vi erbjuda

en lång rad olika upplägg för finansiering av utrustning för produktion av

livsmedel och dryck.

Ladda ned

Ladda ner vårt whitepaper här!

Lär mer om den smarta finansieringens roll i att hjälpa globala livsmedels- och dryckesföretag att hantera ekonomins “nya normala”.