Lätta på trycket: Smart finansiering för hälso- och sjukvården

Hållbara sätt att digitalisera hälso- och sjukvården med smarta finansieringslösningar

Skapa värde i vården i krisen och därefter

Den globala hälso- och sjukvårdsförvaltningen har genomgått en radikal omvandling under pandemin som ökar trycket på redan ansträngda vårdsystem. Smart finansiering ger möjlighet att frigöra miljarder för viktig vårdomvandling och investeringar i medicinteknik.

Centrala delar i studien

  • Undersöker den potentiella effekten av pandemin i att påskynda digital omvandling i vårdsystem över hela världen.
  • Omvandling av vården och förbättring av patientupplevelsen kräver en direktinvestering i moderna (vanligtvis digitala) teknologier.
  • Med ansträngda budgetar behövs smart finansiering för att få tillgång till en ny generation utrustning och teknik och för att digitalisering ska ske på ett ekonomiskt hållbart sätt.
  • Uppskattar nivån på medel som kan frigöras genom smart finansiering - snarare än att vara ”frysta” - och användas för att genomföra hållbara omvandlingsprojekt.
  • Granskar begränsningen i resurser inom vården världen över med Vårdvärdeindikatorn.
Få de senaste insikterna

Prenumerera på vår hälsovårdsserie

Saknas hälsovårdsomvandling i din organisation? Är du nyfiken på att veta mer om hur smart finansiering kan hjälpa dig att inleda ett projekt? Prenumerera på serien för att få regelbunden kunskap om hur smart finansiering kan hjälpa dig att utöka precisionsmedicin, omvandla hälsovården och uppnå förbättrade patientresultat. Verkliga fallstudier förklarar hur intelligenta finansieringslösningar möjliggjort en mängd digitala omvandlingsprojekt över hela världen.
Insiktsserien: närbild

Möjliggör transformativt hälso- och sjukvårdsvärde genom smart finansiering

Varje delrapport tittar närmare på specifika projekt med fallstudieexempel som beskriver hur finansiering stöder verklig vårdomvandling. Håll dig uppdaterad och missa aldrig någon artikel.

Vad kan smart finansiering göra för dig?