Siemens Digital Enterprise

Industriella lösningar 

Hur ser era framtidsutsikter ut? För att fortsätta vara framgångsrik bör du ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder: lägre kostnader, förbättrad produktkvalitet, flexibilitet, effektivitet och kortare ledtider. Lösningarna finns redan här – börja din digitala omvandling idag!
Prenumera på vårt nyhetsbrev och kundtidning för industrin

Registrera dig här

Utnyttja er fulla potential med digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen av tillverkningsindustrin är en fråga av globalt intresse – i Tyskland kallas konceptet ”Industrie 4.0”. Nya produkter måste lanseras på marknaden allt snabbare. Kunderna efterfrågar produkter som tillfredsställer deras specifika behov. Snabbt föränderliga marknader kräver allt högre flexibilitet. Och den ständiga strävan efter ökad effektivitet innebär kortare och kortare utvecklingstider och effektiv användning av resurser och energi. Allt detta utan kvalitetsförluster – eller rentav med högre kvalitet.

Webbinarieserie: Möjligheter i en utmanande energimarknad

Den osäkra energimarknaden med höga och volatila priser skapar både utmaningar och möjligheter för företag med en omfattande energianvändning. I vår webbinarieserie visar vi dig hur en flexibel energianvändning kan skapa nya intäktsmöjligheter samt minska kostnaderna och riskerna för flexibla elanvändare.

Anmäl dig här

Flexibilisering av produktionsprocesser

Den framväxande digitaliseringen, i takt med den ökande flexibiliseringen av produktionsprocesser, ger nya möjligheter och val för industriföretag i hela världen. Företag kan hantera mer och mer differentierade kundbehov och minska tiden från produktion till marknaden. Digital transformation banar väg för ännu mer innovation, nya tjänster och till och med helt nya, databaserade affärsmodeller.


Som en partner som tillhandahåller ledande teknologier för automatisering och digitalisering av diskreta och processindustrin, hjälper vi våra kunder att dra nytta av digitaliseringens fulla potential.


Digital Enterprise-portföljen är kärnan i vårt erbjudande. Den ger företag av alla storlekar rätt produkter, lösningar och tjänster för integration och digitalisering av hela värdekedjan. Portföljen är optimerad för olika branschspecifika krav och möjliggör minskade produktutvecklingstider, ökad flexibilitet och produktivitet i produktionsprocesser.

Se vår webbinarieserie på temat konkret hållbarhet

I webbinarieserien möter du några av våra kunder som tillsammans med Siemens har vidtagit åtgärder för att bli mer hållbara med exempelvis minskade utsläpp, ökad energieffektivitet och tätade läckor som resultat.

Jag vill...

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Siemens certifierade samarbetspartners med kunskap i programmering, automation och Siemens lösningar hjälper dig.

Referenser

Innovationer som hjälper ditt företag

Siemens lösningar möjliggör att du redan nu kan investera i framtidssäkra lösningar för att stegvis förverkliga Industri 4.0. Tillverkningsindustrins framtid är redan här. Se hur våra kunder har fått fördelar av att samarbeta med oss.

Produkter, tjänster och lösningar

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss!

Hitta din kontaktperson här

Kontakta oss