Siemens Digital Enterprise

Digitala industrier 

Hur ser era framtidsutsikter ut? För att fortsätta vara framgångsrik bör du ta vara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder: lägre kostnader, förbättrad produktkvalitet, flexibilitet, effektivitet och kortare ledtider. Lösningarna finns redan här – börja din digitala omvandling idag!
Registrera dig så du håller dig informerad och vi kan bjuda in dig till event

Anmäl dig för nyhetsbrev nu!

Utnyttja er fulla potential med digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen av tillverkningsindustrin är en fråga av globalt intresse – i Tyskland kallas konceptet ”Industrie 4.0”. Nya produkter måste lanseras på marknaden allt snabbare. Kunderna efterfrågar produkter som tillfredsställer deras specifika behov. Snabbt föränderliga marknader kräver allt högre flexibilitet. Och den ständiga strävan efter ökad effektivitet innebär kortare och kortare utvecklingstider och effektiv användning av resurser och energi. Allt detta utan kvalitetsförluster – eller rentav med högre kvalitet.
Virtuellt event

Siemens IndustriExpo 2021

Utforska digitaliseringens och automatiseringens oändliga möjligheter. Nu kan du ta del av alla 20 inspirerande webbinarier från årets virtuella industrievent.

Flexibilisering av produktionsprocesser

Den framväxande digitaliseringen, i takt med den ökande flexibiliseringen av produktionsprocesser, ger nya möjligheter och val för industriföretag i hela världen. Företag kan hantera mer och mer differentierade kundbehov och minska tiden från produktion till marknaden. Digital transformation banar väg för ännu mer innovation, nya tjänster och till och med helt nya, databaserade affärsmodeller.


Som en partner som tillhandahåller ledande teknologier för automatisering och digitalisering av diskreta och processindustrin, hjälper vi våra kunder att dra nytta av digitaliseringens fulla potential.


Digital Enterprise-portföljen är kärnan i vårt erbjudande. Den ger företag av alla storlekar rätt produkter, lösningar och tjänster för integration och digitalisering av hela värdekedjan. Portföljen är optimerad för olika branschspecifika krav och möjliggör minskade produktutvecklingstider, ökad flexibilitet och produktivitet i produktionsprocesser.

Bättre affärsinsikter med MindSphere

Siemens molnbaserade, öppna IoT-operativsystem för Internet of Things är den centrala delen i det kraftfulla ekosystemet med dataanalyser och konnektivitetskapacitet. Det innehåller verktyg för utvecklare, applikationer och tjänster samt hjälper till att utvärdera och använda dina data och få insikt i affärerna. Varje maskin och system i din verksamhet genererar massor av värdefull data. Genom MindSphere skapas möjligheten att bättre förstå denna data. MindSphere gör så att du kan koppla upp dina maskiner och din infrastruktur till den digitala världen, och tillhandahåller industriella applikationer och tjänster som kan göra hela din verksamhet mer produktiv och effektiv. MindSphere gör att stillestånd reduceras, produktiviteten ökar och att tillgångar kan användas mer effektivt. Det är samtidigt en öppen plattform som gör att du kan utveckla och använda applikationer i en helt ny omfattning.

Behöver du hjälp med ditt projekt?

Siemens certifierade samarbetspartners med kunskap i programmering, automation och Siemens lösningar hjälper dig.

Jag vill...

Referenser

Innovationer som hjälper ditt företag

Siemens lösningar möjliggör att du redan nu kan investera i framtidssäkra lösningar för att stegvis förverkliga Industri 4.0. Tillverkningsindustrins framtid är redan här. Se hur våra kunder har fått fördelar av att samarbeta med oss.

Produkter, tjänster och lösningar

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna och svarar på dina frågor

Har du frågor om Siemens lösningar, teknisk support, beställningar, reservdelar och service?  Ta gärna kontakt med oss!

Hitta din kontaktperson här

Kontakta oss