AFRY och Siemens i samarbete kring Virtual Commissioning

AFRY och Siemens i samarbete kring Virtual Commissioning

18 november 2019
Vill du veta mer?

Ann-Louise Lindmark

AFRY (ÅF Pöyry) och Siemens fördjupar sitt samarbete kring digitala lösningar

Industrin är på väg från en simulerad till en emulerad miljö. Med AFRY:s Real Virtual Commissioning – emulering – skapas en exakt, tidssynkad digital tvilling av produktionssystemet, vilket gör det möjligt att verifiera verkliga produktionsscenarier som de kommer att vara i den verkliga produktionen. Därmed kan 100 procent av anläggningen testas för att undvika idrifttagnings-, upprampnings- och produktionsproblem. 

Den nya affärslogiken

Digitalisering är idag inte ett val utan en självklar del av den utveckling som beskrivs som Industri 4.0. Påverkan på industrin kommer att vara enorm. Användandet av digitala tvillingar effektiviserar arbetet och kommer att innebära stora kostnadsbesparingar. Över tid kommer en förändring att ske hur företag kommer att arbeta med flödet från utveckling, produktion, logistik samt marknadsföring och försäljning. Digitaliseringen möjliggör att alla dessa flöden har möjlighet att bli sammankopplade.

 

AFRY tillsammans med Siemens erbjuder kunden en modell för att ta nästa stora steg in i industrins digitalisering.

 

– I och med partnerskapet tar vi och Siemens gemensamt nästa steg i att effektivisera våra kunders digitala transformation för en förbättrad effektivitet och flexibilitet i hela deras produktion, säger Robert Larsson, EVP och divisionschef Industrial & Digital Solutions på AFRY.

 

– Tillsammans med Siemens program har vi skapat förutsättning att gå från simulering till emulering. Via vårt samarbete har vi skapat möjlighet att kunna nå Closed-Loop Manufacturing, säger Andreas Buhlin, Head of development RVC Digitalization på AFRY.

Tänk stort, starta litet!

Konceptet som AFRY och Siemens jobbar med innebär att kunden kan ta in den nya teknologin under kontrollerade former för att utvärdera och förbereda sin organisation för kontinuerligt fortsatt utveckling.

 

Andreas Buhlin anser att det är för få kunder som inser att avsaknaden av arkitektur inom OT gör att det inte går att hantera dataflödet på ett bra sätt.

 

– Man köper ofta på billigast pris och kan då inte få ett skalbart, stabilt och modernt system. För att kunna nå Closed-Loop Manufacturing är första steget att skapa digitala tvillingar. Det räcker inte att bara ta hänsyn till sitt utan alla måste följa data och säkra handskakningar över gränssnitten. RVC är en pusselbit som möjliggör starten på kundens digitaliseringsresa.