Analysera och konfigurera PROFINET-nätverk

2019-05-16

Proneta är ett kostnadsfritt pc-baserat mjukvaruverktyg för att analysera och konfigurera Profinetnätverk med särskilt stöd för distribuerade I/O-systemet Simatic ET 200.

I/O-test-funktionen gör det enkelt och bekvämt att snabbt och noggrant kontrollera och dokumentera anslutningarna i anläggningen.

  • Topologiöversikt skannar nätverket automatiskt och visar anslutna Profinetkompatibla enheter och hur de är anslutna inbördes. Översikten kan exporteras som en komponentlista eller sparas för att senare kunna jämföra online/offline.
  • Kontroll och ändring av anslutna enheters basdata som till exempel namn och ip-adresser.
  • I/O-test för snabb kontroll av signalmodulernas inkoppling och konfiguration. Med Proneta kan du enkelt påverka och kontrollera modulernas digitala och analoga utgångar för att kontrollera att ansluten hårdvara beter sig, eller kommer att bete sig, som förväntat. Genom att läsa av status på ingångar i Proneta när du påverkar anslutna digitala och analoga givare säkerställer du att ingångarna är rätt kopplade. Med Proneta kan du skapa olika testprofiler och dessutom spara alla resultat i testprotokoll, med kommentarer, för att dokumentera vad som är rätt anslutet och eventuella felkopplingar som kräver åtgärd.
  • Med Proneta kan du testa I/O-noderna långt innan cpu:n har idriftsatts och tagit kontrollen i nätverket, dessutom utan att du är beroende av andra projekt- eller programmeringsverktyg.

Det innebär att I/O-tester och ändringar kan utföras på ett tidigt stadium, och av flera personer, vilket väsentligt ökar möjligheterna till att idriftsättning, leverans och produktionsstart kan ske på utsatt tid.