Att göra och inte göra – så lyckas du med IIoT  

Automationsnytt

Vi pratar mycket om att ta första steget i den digitala transformationen. Men det finns några saker du ska tänka på att göra och inte göra. Vi låter Rikard Skogh, försäljningschef för MindSphere, lista framgångsfaktorer att tänka på.

IoT – Internet of Things – med teknik som molnplattformar, AI och Big Data-analyser erbjuder en enkel väg för svenska industrier att digitaliseras och automatiseras.

 

Detta är inte något som bara gäller nya anläggningar. Många existerande anläggningar runtom i landet med begränsad flexibilitet och långa cykeltider behöver moderniseras – och även dessa befintliga utrustningar kan uppgraderas, digitaliseras och kopplas upp. För bara några år sedan fanns inte dessa möjligheter. Med MindSphere, Siemens öppna, molnbaserade operativsystem för IoT, har vi nu en helt annan möjlighet att snabbt och enkelt koppla upp maskiner och system till den digitala världen.

 

Men: det finns vissa saker att tänka på oavsett om det gäller en ny eller existerande anläggning. Baserat på våra kunders och våra egna erfarenheter av uppkopplade anläggningar – Siemens har ju faktiskt 300 egna fabriker – har vi sammanställt några framgångsfaktorer.

Att göra

Tänk igenom processer och arbetsflöden

Förenkla processerna och eliminera alla onödiga, icke-värdeskapande processteg som är ålderdomliga, som till exempel manuell datainsamling.

 

Standardisera genom att använda öppna och enhetliga gränssnitt och kommunikationsprotokoll.


– Standardisering gäller såklart också i arbetssätt och rutiner för ständiga förbättringar. Det handlar om att ta avstamp i traditionellt leanarbete och sedan lägga till digitalisering och uppkoppling, säger Rikard Skogh. 

Tänk brett över discipliner och anläggningar

Fokusera på vad ni vill uppnå för mål istället för att fokusera på tekniken. Vad är det för affärsvärde ni ska få fram? Börja med slutet och arbeta baklänges därifrån.

 

– Allt som ska implementeras ska kunna kopplas till affärsvärdet. Om vi har som mål att öka produktiviteten med 100 procent måste vi titta på vad är det som ska leda oss dit. Ska vi minska kassationerna? Har vi en flaskhals i processen? Alltför ofta väljs en teknisk lösning utan att först ha tänkt ordentligt på kontexten och vad lösningen eller produkten egentligen ska uppnå.

 

Samarbeta över organisationsgränser. Ett arbetsflöde kan inbegripa olika avdelningar, anläggningar och partner.

 

– Om du har som mål att sänka energikostnaden per producerad enhet kan det målet uppnås om kapaciteten i maskinerna ökas. Då är det inte bara en energifråga utan även en produktivitetsfråga. Du måste idag arbeta över avdelningsgränser.

 

Ta små steg och skala upp.

 

– Visst kanske ni borde fokusera på era huvudproblem men ni måste även fokusera på att lösa mindre problem för att uppnå snabba vinningar så att medarbetarna tidigt inser och förstår nyttan med digitalisering. 

Att inte göra 

Underskatta inte vikten av att se till att organisationen är redo och förberedd  

Glöm inte att det kan finnas ett gap mellan produktions- och it-avdelningarna.

 

– Du måste involvera nyckelpersoner från båda avdelningar. Så är det bara.


Glöm inte att kommunicera varför, vad, hur och när något ska göras.


– Medarbetare vill känna sig informerade och delaktiga. Involvera alla som vill. Ett öppet klimat som välkomnar alla som är intresserade att vara med kan leda till att du får ny input som du annars inte skulle ha tänkt på.


Glöm inta att fira även små segrar och lyft fram duktiga personer som jobbar med det digitala förändringsarbetet.

 

Förbise inte it-säkerheten

Utgå inte från att riktlinjerna för kontors-it-säkerheten också täcker in produktionsmiljön.

 

– Utgå från kärnverksamheten, produktionen och dess tillgänglighet när du sätter arbetsätt och tekniska lösningar för den industriella it-säkerheten. Det finns viktiga skillnader att beakta mellan kontors- och produktionsmiljö.

 

Antag inte att alla molnplattformar har likvärdiga säkerhetslösningar.

 

– Att förstå hur säkra kopplingar mellan molnlösningen och automationssystemen uppnås är kritiskt för att skydda dina data och din produktion. De tekniska lösningarna måste även följa industriella standarder för kommunikationsnätverk och automationssystem. Om jag ska sammanfatta det allra viktigaste rådet blir det därför en sista att-göra-framgångsfaktor: se till att välja rätt partner!

 

Siemens har redan lång erfarenhet inom digitalisering, elektrifiering och automation. Vi kan hjälpa till på resan antingen genom våra tjänster och experter eller via vårt ekosystem av olika partner. Låt oss hjälpa dig!