Behändigt bakplan i SIRIUS Innovations

Industrial Automation – Industrial Controls
Vill du veta mer?

Tony Sjölander

2019-09-06

De motorskydd och kontaktorer som finns i Sirius Innovations-serien är enkla att installera och montera då det i storlek S00 och S0 finns länkmoduler som gör det enkelt att koppla motorgrupper samt tillbehör som ger en snabb och säker anslutning oavsett om man jobbar med skruv- eller fjäderanslutning.

Som komplement till motorgrupperna finns ett bakplan, Sirius 3RV29, som fungerar som ett montage- och inmatningssystem. Kraften distribueras från bakplanet via separat anslutning till varje enskild grupp. Fördelen med det här är att service och underhåll kan utföras på en enskild grupp utan att behöva bryta inkommande matning för övriga intilliggande grupper.