Datakommunikation mellan standardprogram och felsäkert program

Datakommunikation mellan standardprogram och felsäkert program

Tips från supporten
Vill du veta mer?

Ann Axelsson

2019-12-17

För att säkerställa att ändringar kan göras i standardprogrammet utan att kräva omkompilering av även det felsäkra programmet, vilket leder till att cpu måste stoppas för nedladdning, behöver datakommunikationen mellan standardprogram och felsäkert program ske via en buffert i form av ett datablock.

 

Det gäller även datakommunikation från HMI till felsäkra programmet. Om den inte sker via en buffert i standardprogrammet kan det leda till att cpu går i stopmode på grund av kommunikationen med HMI.