Effektiv nätverkshantering med SINEC NMS

Industrial Ethernet – Network Management and Diagnostics
Vill du veta mer?

Peter Appelquist

11 november 2019

Industriella nätverk blir alltmer komplexa när trenden går mot att ansluta allt fler användare och komponenter till nätverket. Med Sinec NMS får du effektiv nätverkshantering med en strukturerad metod som uppfyller FCAPS-modellen i enlighet med ISO 10040.

Företag som vill utnyttja alla möjligheter som Industri 4.0 ger behöver också ett effektivt nätverkshanteringssystem. Sinec NMS är en ny generation mjukvara som centralt kan övervaka från 50 upp till hela 37 500 enheter dygnet runt.

 

Sinec ger en extremt hög transparens genom hela arkitekturen. Utöver det kan nya komponenter lätt integreras och existerande enheter kontinuerligt konfigureras och underhållas.

 

Som ett modernt Network Management System (NMS) täcker Sinec NMS alla fem hörnstenar i FCAPS-modellen som har definierats av ISO (International Organization for Standardization).

 

SINEC NMS

  • Omfattande övervakning av stora komplexa nätverk
  • Regelbaserad konfiguration av infrastrukturen i nätverket
  • Topologibaserad mjukvaruhantering
  • För användning i alla branscher