Från gamla it-system till moderna lösningar

2 december 2019
Vill du veta mer?

Göran Persson

Föråldrade it-lösningar står ofta i vägen för digitalisering. Hur tar du dig vidare?

På många industrier finns gamla it- och nätverkssystem implementerade längs hela produktionskedjan med många år på nacken. Ofta fungerar systemen väl men bidrar inte till att möjliggöra den utveckling som är nödvändig för att effektivisera produktionen till den nivå som är önskvärd. Dessa gamla system, så kallade legacysystem, kan ha stora brister vad gäller säkerhet, integration, cykeltider och bandbredd.

Tänk stort, starta litet!

Många organisationer upplever behovet av förändring och digitalisering som nästintill övermäktigt och det finns en osäkerhet kring när och hur första steget ska tas.

 

– Tiden att börja är nu men det kan ske med små steg. Det viktiga är att första steget eller stegen hör samman med ett helhetsperspektiv så att det går att dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter under resans gång. Simulering kan vara ett sätt att analysera och förstå flöden, orsaker och konsekvenser och var det är smart att börja, säger Göran Persson, Managing Director för Digital Industries på Siemens.

Vad är första steget? 

Första steget är att identifiera vilka affärsmål som ska uppnås, därefter vilka delar av produktionen och vilka system som påverkas och på vilket sätt. Den analysen hjälper till att definiera den tekniska lösningen.

 

– Vissa företag gör detta arbete helt själva medan andra gärna tar en partner till hjälp. Utvecklingen går väldigt snabbt framåt och vägledning och många insikter finns att hämta hos aktörer som arbetar globalt med digitala lösningar. Siemens digitaliseringsexperter och våra Solution Partner är redo att hjälpa dig, säger Göran Persson.