Hållbarhet ♥ digitalisering

Hållbarhet ♥ digitalisering

26 april 2019
Vill du veta mer?

Anna Stenströmer

Hållbarhet och digitalisering är två av de viktigaste frågorna för företag att förhålla sig till. Anna Stenströmer, hållbarhetschef på Siemens AB, förklarar hur de hänger ihop. 

I syfte att driva världen mot en mer hållbar riktning har världens länder genom FN enats om Agenda 2030 bestående av 17 globala mål. De globala målen brukar även kallas världens mest omfattande att-göra-lista och adresserar vår tids största sociala och miljömässiga såväl som finansiella utmaningar. Att uppfylla målen är möjligt men förutsätter att alla samhällets aktörer bidrar, där privata sektorn ges en särskilt betydande roll genom innovationer, tekniska lösningar och nya affärsmodeller. Med uppskattade investeringar på mellan fem och sju biljoner US dollar per år medför också de globala målen stora affärsmöjligheteter för de företag som är snabba med att se potentialen. 

Digitalisering ger stora miljövinster

Så vilka tekniska lösningar, innovationer och affärsmodeller kommer att vara avgörande för att nå de globala målen? En stor del av lösningen finns i den digitala transformationen, som förändrar allt från hur vi kommunicerar till hur vi arbetar, producerar och använder oss av jordens resurser. Flera studier pekar i samma riktning. Digitalisering har en enorm potential att bidra till de globala målen. Exempelvis visar en studie från McKinsey att AI kan bidra till att samtliga mål nås. En annan rapport från PwC pekar i samma riktning och lyfter fram de stora miljövinster som kommer med digitalisering. 

Identifiera klimatsmarta produkter med digital tvilling

Den potential som finns i den digitala transformationen kan dock vara svår att uppskatta – och är inte alltid uppenbar. Några av de mer uppenbara aspekterna är exempelvis minskade kostnader och växthusgasutsläpp för transportsektorn genom trafikstyrning. Andra mindre uppenbara är simuleringar av miljöpåverkan av fabriker i full drift innan de ens byggs. Detsamma gäller produkter: Digitalisering hjälper oss att bättre förstå produktens miljömässiga och sociala effekter innan den sätts i tillverkning. Genom en digital tvilling är det möjligt att identifiera produkter med högre resurseffektivitet, längre driftstider, minskat behov av underhåll och reparation samt högre återvinningsgrad. 

Många goda exempel finns

Som ett av världens ledande teknologiföretag har Siemens många goda exempel på hur digitalisering driver såväl lönsamhet som hållbarhet. Ett av dessa är Siemens teknik för 3D-printning av metallkomponenter till gasturbiner. Jämfört med konventionell tillverkning innebär tekniken en CO2-besparing med 46 procent. Tekniken innebär även en minskad materialanvändning med 70 procent, vilket i sin tur även leder till mindre transporter. Detta är teknik som finns och används idag.

Miljöportföljen utökas

De av Siemens lösningar och produkter som bidrar till att bekämpa klimatförändringarna utgör Siemens miljöportfölj. Under FY18 hjälpte Siemens sina kunder att minska utsläpp av växthusgaser med 609 miljoner ton, vilket motsvarar mer än 75 procent av Tysklands totala årliga CO2-utsläpp. I dagsläget ingår energieffektivisering och förnybar teknik i miljöportföljen och som nästa steg pågår nu arbete med att också integrera Siemens digitala lösningar i miljöportföljen. På så sätt kommer den potential som finns i olika digitala lösningar att konkretiseras och synliggöras – både ur ett lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv.

 

Håll utkik framöver för att ta del av detta arbete och den potential som kommer med den digitala transformationen!