Industrial Edge – kraften av digitalisering i tillverkningen

Industrial Edge – kraften av digitalisering i tillverkningen

20 februari 2019

Med en kombination av hård- och mjukvara är Sinumerik Edge en maskininriktad plattform för applikationer som underlättar digitalt produktionsstöd och optimering.

De processrelaterade data som ständigt uppstår i samband med digitalisering analyseras med hjälp av algoritmer och applikationer. I den bästa av världar kan de erhållna resultaten omgående stödja och optimera produktionen. Detta kräver dock behandling och beräkning av en stor mängd data – och ett CNC-styrsystem kan vanligtvis inte tillhandahålla den tjänsten utan att äventyra processtabilitet och kvalitet.

Kombinera data och datorkraft

Med Industrial Edge har Siemens skapat ett it-koncept där data samlas från produktion och tillverkning på lokalt installerade Edge-datorer som är direkt anpassade för den aktuella digitaliseringsuppgiften. Edge-datorer tillåter att högfrekventa CNC-data kan samlas in, förbehandlas och analyseras lokalt i realtid. Dessutom nästan utan påverkan på CNC-styrningen. Samtidigt med Edge-datorernas internetanslutning befinner sig dessa ”on the edge” av molnet.

 

Edge-datorer från Siemens är kraftfulla, standardiserade industriella datorer med Linuxbaserat operativsystem som är speciellt utformat för anslutning till moln och styrsystem. Anslutning mellan CNC-styrning och Edge-dator sker via ett lokalt gränssnitt som tillåter överföring av högfrekventa data. Med ett sekundärt gränssnitt är Edge-datorn ansluten till det befintliga nätverket i alla moderna produktionsanläggningar.

Edge computing

Med Siemens Industrial Edge erbjuder vi användarna möjlighet att överbrygga klyftan mellan klassisk, lokal databehandling och molnbaserad databehandling för att passa individuella behov. Edge computing gör att stora datamängder kan behandlas lokalt nästan i realtid och utan någon återkoppling. Det är också en ytterligare minskning av minnes- och dataöverföringskostnader, eftersom stora datamängder är förbehandlade och endast de relevanta uppgifterna slutligen överförs till en it-infrastruktur i moln eller på fabriksnivå. Siemens Industrial Edge stöder molnöverföringsprotokoll för MindSphere, Siemens egna öppna, molnbaserade IoT-operativsystem. Med hjälp av appar kan hantering och systemunderhåll av digitaliseringsfunktioner utföras online med hjälp av MindSphere. Denna globala och öppna IoT-plattform erbjuder förutom minne och datorkraft online även omfattande funktioner för service, teknik, logistik samt distribution av programvara och applikationer – givetvis med strängaste riktlinjer för datasäkerhet. Edge-datorernas produktionsstödjande appar installeras och uppdateras via MindSphere.

SINUMERIK Edge

Verktygsmaskiner som stöds av Sinumerik Edge blir enkla att administrera och hantera eftersom de är (indirekt) anslutna till MindSphere. Tack vare Edge-datorns anslutning till MindSphere är det möjligt att använda ”traditionella” molnbaserade tjänster där så krävs – till exempel tillståndsbaserat underhåll eller fleet management av din maskinpark.

 

Arkitekturen i Sinumerik Edge stöder komplexa databeräkningar för ban- och rörelsestyrning från enkla till mer avancerade verktygsmaskiner. Applikationernas operatörsgränssnitt passar sömlöst i Sinumerik Operates HMI. Till exempel kan Edge-baserad trokoidfräsning anropas upp direkt från cykeln i programeditorn som då använder Sinumerik Edge-applikationen Optimize MyMachining /Trochoidal. Cykeln programmeras direkt i Sinumerik Operates operatörsgränssnitt men själva funktionen ligger i Sinumerik Edge-appen. Skillnaden är dock att beräkningarna för de mer komplexa algoritmerna för trokoidfräsningen utförs i Sinumerik Edge-datorn och därmed belastas inte själva CNC-styrningen.

Ordlista

 
Edge computing
Decentraliserad databehandling vid "kanten" av ett nätverk, representerat i konkreta termer av en lokal dator som är designad för Edge computing. Motsatserna till Edge computing är Cloud computing (centraliserad databehandling, internetbaserad) och lokal databehandling (i produktion, t.ex. direkt på en CNC-styrning).
Industrial Edge
Siemens tvärgående industrilösning för Edge computing är utformad för att uppfylla industriella krav.
Edge-app
Programvara som körs på Edge-datorer och implementerar digitaliseringsfunktioner på plats.
SINUMERIK Edge
Version av Siemens Industrial Edge för verktygsmaskiner.
MindSphere
Siemens egna öppna, molnbaserade IoT-operativsystem implementerat som en industriell molnlösning. MindSphere används i alla branscher och i stort sett oberoende av företagets storlek. En av dessa branscher är tillverkningsindustrin, inklusive de tillhörande leverantörsfirmorna.
MindSphere-app
Programvara som körs i MindSphere och centralt tillhandahåller digitaliseringsfunktioner (internetbaserad).