Industrial Networks-utbildningar i vår

SITRAIN utbildningscenter
Vill du veta mer?

sitrain.se@siemens.com

2019-12-04

Under våren har vi nya datum inplanerade för utbildningar inom Industrial Networks. Detta certifieringsprogram består av flera olika delar där du kan välja att bara delta på någon eller samtliga.

För att få med rätt förkunskaper till de övriga utbildningarna rekommenderar vi utbildningen Ethernet Fundamentals in Industrial Networks (IK-ETHBAS) som under början av vecka 11 ger dig insikt om och tar dig genom alla sju lagren i OSI-referensmodellen.

 

Utbildningen Switching & Routing in industrial networks with Scalance X products (IK-SWIRO), 5 dagar, är inplanerad både vecka 4 och vecka 9 och respektive vecka avslutas med en frivillig certifiering för att bli ”Siemens Certified Engineer for Industrial Networks – Switching & Routing".

 

Utbildningen Wireless LAN in industrial networks with Scalance W products (IK-IWLANS), 3 dagar, är inplanerad vecka 11 och gör dig efter avslutad delcertifiering till en ”Siemens Certified Engineer for Industrial Networks – IWLAN".

 

Som avslutning under vecka 13 kommer Security in industrial networks with Simatic Net products (IK-SECIN), 3 dagar, där du har möjlighet att efter avklarad certifiering bli en ”Siemens Certified Engineer for Industrial Networks – Industrial Security". 

Mer information och inplanerade datum finns på

siemens.se/sitrain