SINAMICS G120X: ny frekvensomriktare för pump- och fläktapplikationer

Drive Technology – SINAMICS frequency converter
2019-03-07

Siemens nya omriktarserie Sinamics G120X är specialiserad för pump- och fläktapplikationer inom såväl VA-industri och byggnadsautomation som konventionell industri. Med effektområde 0,75–630 kW täcks i princip alla motorer inom dessa segment.

Sinamics G120X är utvecklad för kostnads- och energieffektiv drift under samtliga spänningar och matningsnät. Det kompakta utförandet sparar plats i elskåp eller vid direktmontage på vägg. Tack vare den integrerade motordrosseln möjliggörs kabellängder på minst 150 m. De integrerade säkerhetsfunktionerna är certifierade för SIL 3.

 

Enkel, pålitlig och effektiv. Sinamics G120X är användarvänlig och körs igång enkelt via Sinamics Smart Access Module och via IOP-2-operatörspanel. Komplett omriktare beställs med ett enda ordernummer via Siemens Drive Technology Configurator.

 

Denna robusta serie kommer som standard i lackat utförande med option för 3C3-klassade kort. En hög C2-EMC-kategori (option C1) och IP21-utförande (option) gör att höga industrikrav uppfylls. Alla EU-standarder för energibesparing uppnås och en verkningsgrad på över 98 procent fås.

 

Digitaliseringsredo. Sinamics G120X kan länkas till MindSphere via Sinamics Connect 300. Därmed kan du genom MindSphere-appen Analyze MyDrives visualisera och analysera driftdata som samlas in från omriktare, drivkedjan och maskinen för att underlätta beslut och optimera processer och underhåll.

 

  • Ny frekvensomriktarfamilj optimerad för pump- och fläktapplikationer
  • Effektområde 0,75–630 kW täcker alla motorbehov
  • Driftstabilitet oavsett nätkvalitet tack vare integrerad DC-drossel
  • Kopplas enkelt till molntjänster via Sinamics Connect 300