Klockfrekvens

Tips från supporten
Vill du veta mer?

Ann Axelsson

2019-12-17

I objektorienterad programmering vill vi undvika att använda globala variabler i våra programblock. Att då använda ’Clock memory bits’, som kan aktiveras i inställningar för cpu, när vi behöver en klockfrekvens blir då ett problem.

 

Använd istället funktionen ’LGF_Frequency’ som finns i LGF (Library of General Functions) som kan laddas hem kostnadsfritt från Siemens Industry Online Support.

 

Biblioteket innehåller en hel del funktioner som kan vara användbara för olika programmeringslösningar.

 

Se även Programming Guideline for S7-1200/1500.