Utökning i SIRIUS Innovations

Industrial Automation – Industrial controls
2019-05-16

Familjen med Siriuskontaktorer i storlek S6 till S12 har utökats med en serie som är speciellt anpassad för direktstyrning med felsäkra signaler via utgångar på plc och reläer.

Kontaktorerna som finns i storlekar från 55 kW till 250 kW kan därigenom trots sin storlek kontrolleras direkt från en digital utgång utan behov av mellanreläer. Enheterna finns både med löstagbara och fast monterade hjälpkontaktblock för säkerhetsapplikationer och kopplas i serie för att uppnå SIL 3 och/eller PLe.