Vad kan vi göra för att locka fler kvinnor till Sveriges industri?

Vad kan vi göra för att locka fler kvinnor till Sveriges industri?

20 januari 2020
Vill du veta mer?

goran.persson@siemens.com

Vi har inom Siemens länge haft som mål att öka mångfalden bland oss som arbetar inom industri- och automationsområdet, det vill säga Siemens Digital Industries.

Det är ju inom denna tekniktunga bransch en väldigt stor övervikt på män, en snedfördelning som börjar redan på teknikutbildningarna. Detta leder tyvärr till att mångfalden och dess fördelar inte representeras tillräckligt i tekniktunga branscher.

 

Med större mångfald är jag övertygad om att vi får en bättre och mer innovativ miljö med bättre förutsättningar att utifrån flera olika perspektiv hitta lösningar på industrins och samhällets utmaningar.

 

Inom Siemens Digital Industries hade vi redan för 25 år sedan kvinnor som affärsområdeschefer för vårt automationsområde. Då hände det att manliga kunder inte accepterade att prata med en kvinna om tekniska ärenden. ”Kan jag få prata med någon som kan?” var en inte ovanlig fras.

 

Vi har sedan dess jobbat med att öka mångfalden. Bland annat har vi en filosofi vid anställningar som gör att vi strävar efter att alltid ha minst en av det underrepresenterade könet bland de tre slutkandidaterna. Detta eftersom vi vet att det blir mer innovativt när vi ser på saker ur olika perspektiv, något jag själv har erfarit många gånger under mina många år på Siemens. Därför är mångfald superviktigt! Det är alltid bra med en blandning, oavsett om det gäller kvinnor, män eller andra mångfaldsaspekter.

 

I 2020 års första Automationsnytt har vi uppmanat några av våra kvinnliga tekniska medarbetare att ge tips och råd om hur vi kan få fler kvinnor till industrin. Men jag vill även höra dina synpunkter och idéer kring hur vi, och resten av Sveriges industri, kan göra för att bli bättre. Jag vill därför med detta skapa en diskussion om hur vi hittar fler lösningar till hur vi kan skapa en större mångfald inom svensk industri.