Exportkontroll

Teknisk support tipsar
Vill du veta mer?

ann.axelsson@siemens.com

2020-03-10

Exportkontroll

Exportkontroll är ett lagkrav inom Sverige, EU och USA, vilket innebär att en del produkter inte får levereras till vissa kunder, vissa slutanvändare, vissa länder eller för viss slutanvändning utan tillstånd från behörig myndighet. I några fall är det även förbjudet att leverera.

 


Syftet med exportkontroll är att:

· kontrollera spridning av krigsmateriel

· kontrollera spridning av produkter med dubbla användningsområden (PDA; produkter för civil användning men som även kan nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen och dess bärare. Siemens har många PDA-produkter, både hårdvara och mjukvara)

· förebygga terrorism.

 

Exportkontroll vid nedladdning av mjukvaror från våra supportsidor

Vid nedladdning av till exempel mjukvaror från vår supportwebbsida, Siemens Industry Online Support, SIOS, kan du få ett meddelande om att du måste vänta några dagar på grund av ”Download of export restricted software”.

En exportkontroll genomförs då med de verktyg som finns på Siemens men för att det ska kunna ske måste du ha registrerat ett konto på SIOS. Efter godkänd kontroll får du ett meddelande att nedladdningen kan göras.

 

När du har ett aktivt konto på SIOS görs denna kontroll regelbundet om du har valt rätt på din profil. När du är inloggad på våra supportsidor kan du kontrollera din profil genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet och sedan gå in under ”Modify personal data”. Se till att rutan under ”Download of export restricted software” är markerad och sedan även att rutan under ”Export Control Clause” är markerad för automatisk regelbunden kontroll. När du sedan vill ladda ned en ”Export of restricted software” kommer du att få några kontrollfrågor som bekräftar att du har rätt att ladda ned och nedladdningen kan börja direkt.