Mikael Leksell, Vd Siemens AB och Siemens Nordics

Flexibla tillsammans i det nya normala

2020-09-23

Det senaste halvåret har gjort digitala lösningar för industrin mer brådskande och viktiga än någonsin – både för att ta itu med själva pandemikrisen och för att gradvis rampa upp produktionen igen under nya förhållanden.

Efter en annorlunda vår kommer fokus framöver för många att vara att anpassa verksamheten till det nya normala. För att uppnå detta behöver många företag snabba på sin tekniska transformation. Digitalisering och automatisering kommer fortsätta att vara aktuellt och brådskande för att uppnå den flexibilitet som krävs för att anpassa sig till nuvarande och framtida utmaningar. Tack vare att Siemens kombinerar den virtuella världen med den verkliga världen har vi en stark position inom detta område. Vår Digital Enterprise-portfölj erbjuder de lösningar som krävs: simulering, optimering, visualisering, fjärråtkomst, uppkoppling, webbaserade tjänster och försäljningskanaler, virtuella utbildningar med mera.

 

Vårt jobb nu är att göra allt i vår makt för att driva på den industriella utvecklingen. Det kan vi göra med vår Digital Enterprise-portfölj – inte bara med den unika kombinationen av automations- och digitaliseringslösningar utan också genom att i nästa steg koppla ihop dessa lösningar med ny teknik som AI, Edge & Cloud Computing och Additive Manufacturing, vilket kommer att införa mer intelligens – och därigenom flexibilitet – i produktdesign och produktion.

 

För att stötta dig och övriga kunder genom den digitala transformationsprocessen vill vi fortsätta att ha en nära relation med er. Nära sam- och utvecklingsarbete kommer att bli ännu viktigare. I framtiden kommer industriella företag behöva verka i ekosystem där alla involverade partner – utvecklare, användare, integratörer etc. – bidrar med sina styrkor. OT/IT-integrationen, som Edge & Cloud Computing för med sig, gör nämligen att kompetenser och kunskaper från alla involverade partner behöver integreras. Tillsammans kan vi driva utvecklingen framåt.

 

Även om omständigheter och förutsättningar förändras är vi alltid tillgängliga, oavsett om det är IRL eller via virtuella möten, webbinarier och andra digitala hjälpmedel. Låt oss hjälpa dig i anpassningen till det nya normala.

 

Mikael Leksell
Vd Siemens AB och Siemens Nordics
mikael.leksell@siemens.com
linkedin.com/in/mikael-leksell