Lägga till fler ”ben” på en instruktion

Teknisk support tipsar

2020-09-03

Möjligheten att lägga till in- och utgångar, ”ben”, på en instruktion visas med en stjärnsymbol. Klicka på stjärnan för att lägga till fler ben. Vill du ta bort ben, markera benet och tryck delete.

Du hittar stjärnan på till exempel matematiska funktioner och MOVE-instruktionen i grafiska programmeringsspråk samt på grindlogikinstruktioner i FBD.