SITRAIN Utbildningscenter SCL

Lär dig SCL!

SITRAIN utbildningscenter

2020-09-04

Genom att använda Structured Control Language (SCL) istället för Statement List (STL) eller LAD/FBD (ladder/funktionsblockdiagram) kan du minska tiden för att skapa och underhålla program. Vi har därför två nya separata utbildningar för SCL.

I utbildningen Simatic programmering 1 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL1) får du lära dig grunderna och fördelarna med att använda Structured Control Language (SCL). Du får bland annat lära dig att skapa grundläggande SCL-program, testa dessa och att genomföra diagnostik i SCL-block. I utbildningen Simatic programmering 2 med S7-SCL i TIA Portal (TIA-SCL2) kommer du att utveckla dina kunskaper och skapa mer komplexa SCL-program.

 

siemens.se/sitrain