Mer samarbete behövs för att lyckas med klimatomställningen

Hållbar utveckling
Vill du veta mer?

Anna Stenströmer

2020-03-10

Vill du förkovra dig i en bok tipsar Siemens AB:s hållbarhetschef Anna Stenströmer om ”Sapiens – en kort historik över mänskligheten”, där många av de perspektiv som lyfts fram är av största relevans för den tid vi lever i här och nu.

Som titeln utlovar ger ”Sapiens – en kort historik över mänskligheten” en överblick över människans historia. Boken innehåller många intressanta resonemang om hur samhällen utvecklas och om hur vi människor uppfattar och hanterar förändringar – som vi själva har skapat eller som har drivits på av yttre faktorer. Megatrender som klimatförändringar och digitalisering förändrar vårt samhälle i grunden och hur vi väljer att hantera dessa kommer att vara avgörande för generationer framöver. 

 

Dra lärdom av goda exempel

 

Klimatförändringarna är ett av våra största och mest närliggande hot. I klimatavtalet från Paris förpliktar sig världens länder att skärpa sina planer för utsläpp av växthusgaser. Målet är att begränsa ökningen av världens medeltemperatur till väl under 2 grader med ambitionen att klara 1,5 grader. 

 

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar dessvärre att världen är på väg mot 2 graders uppvärmning och att utsläppen av växthusgaser måste minska snabbare. Den samlade vetenskapen är tydlig om behovet av snabba och långtgående åtgärder i alla aspekter av samhället. Att klara 1,5 grader temperaturökning blir tufft. Det är en näst intill ofattbar utmaning. 

 

En ljuspunkt i rapporten är dock att det finns styrka att hämta från de många klimatåtgärder som redan har gjorts. Forskarna listar en rad framgångsfaktorer för länder att inspireras av. Vår omvärld är full av olika innovationer och exempel på hur tekniken bidrar till hållbara lösningar och genom att dra lärdom av befintliga goda exempel kan vi också förstå vad vi behöver göra mer av framöver. 

Framgångsrika samarbeten

 

Här spelar globala företag som Siemens en viktig roll för att sprida erfarenheter och visa på vad som är möjligt med den teknik som existerar idag. Med verksamhet i över 200 länder och en portfölj inom elektrifiering, automation och digitalisering har vi många goda exempel där vi tillsammans med kunder och samarbetspartner har utvecklat och testat nya lösningar. Några av dessa från Siemens verksamhet i Norden är:

  • Siemens har utvecklat tekniken för Ampere, världens första elektriska bilfärja. Utsläppsfri och närapå tystgående togs elfärjan i drift på norska Sognefjorden under 2015 som den första och enda av sin sort i världen. 
  • Köpcentret Sello i Helsingfors har samarbetat med Siemens kring smarta energilösningar vilket har lett till en 50-procentig minskning av elanvändningen samt en 20-procentig minskning av CO2-utsläpp. Data från bland annat luftkvalitet och temperatur, som speglar besökarnas rörelsemönster, analyseras i realtid för att kunna reglera förhållandena i köpcentret. 
  • 2016 invigdes Sveriges och tillika världens första elväg på E16 utanför Sandviken. Under en initial tvåårig testperiod utvärderades demonstrationssträckan av Trafikverket för vidare kommersiell utveckling.

Tillsammans kan vi lösa utmaningar

 

Dessa innovativa projekt är ett resultat av gränsöverskridande samarbeten där flera aktörer har gått samman för att gemensamt testa och dela på risk. Ingen kan ensam lösa de utmaningar vi står inför men tillsammans kan vi.  

Att verka för storskaliga samarbeten är också en av regeringens viktigaste uppgifter i klimatomställningen – ett handslag mellan olika sektorer och samhällsaktörer – för att minska utsläppen. För att lyckas i närtid behövs mer samarbete inom och mellan länder och det behövs samarbete mellan näringsliv, forskning, civilsamhälle och politik.