Motorstyrning för extra låg spänning: SIMATIC MICRO-DRIVE

Motion Control | Safety extra-low voltage converter
Vill du veta mer?

Dag Bauer

Simatic Micro-Drive är en motorstyrning avsedd för låga matningsspänningar, typiskt 24 eller 48V DC. Effektområde är 100–1 000 W med integrerade säkra funktioner och den konfigureras i TIA Portal. Den kompletterar övrigt sortiment på drivsidan i ett segment där batteri- och UPS-matning krävs. Även för maskinbyggare som vill standardisera drivprodukterna oavsett lokal nätspänning är detta ett alternativ.

Marknaden expanderar mot flexibla och mobila drivlösningar. Inom lager och logistik ökar automationsgraden och kraven på smarta, energieffektiva lösningar eftersöks. Även inom medicinteknik och på industrisidan efterfrågas denna typ av produkt.

 

Simatic Micro-Drive finns i två utföranden: som ProfiDriveControl (PDC) eller F-TM ServoDrive. Den förstnämnda är för montage på DIN-skena med flera säkra funktioner, från hårdtrådad STO till mer avancerad SLS och SLT. Den andra varianten, TM-ServoDrive, har ett byggformat som det distribuerade I/O-systemet Simatic ET 200SP. Denna finns i effektutförande 280 W och med STO hårdtrådad (SIL2).

 

För att kunna erbjuda ett stort urval av motorer, växlar och kablar har vi valt kompetenta partner inom respektive område för dessa produkter. För motorer och växlar är det Dunkermotoren och ebm-papst. Inom kablar är det Harting och Knorrtec.


Konfigurering av drivapplikation, från komplett mekanik och körprofil till val av motor, växel och kablage, görs i konfigureringsverktyget TIA Selection Tool.