Stora kontaktorer för AC-1-laster

Industrial Automation – Industrial Controls

2020-08-18

Kontaktorserien Sirius 3RT1 växer ytterligare och utökas med åtta 3-poliga kontaktorer för laster från 900 A upp till 2 650 A.

Enheterna är avsedda för spänningar upp till 1 000 V vid en omgivningstemperatur på 55 °C. De kan väljas med manöverspole för 100–240 V AC eller 100–220 V DC. Kontaktorerna är testade och klarar 42 kA, typ 2-koordination vid 690 V tillsammans med effektbrytare (3VA2) och luftbrytare (3WL1) i motsvarande byggstorlek ur Siemens serie Sentron.