Vill du lära dig OPC-UA?

SITRAIN utbildningscenter

Vill du lära dig grunder, terminologi och datamodeller kring OPC UA i automationsmiljö?

Nu finns utbildningen OPC UA – Basics and Configuration (IK-OPCUA1). I denna lär du dig att förstå interaktionen mellan de olika komponenterna och att konfigurera de viktigaste OPC UA-servrarna och -klienterna i Simaticproduktportföljen. 

 

siemens.se/sitrain