Certifiering online inom SIMATIC NET i höst

September 2021

Bli Siemens Certified Engineer for Industrial Networks med online-utbildningar i höst!

Utbildningarna hålls på engelska med teoretiska genomgångar via Teams och praktiska övningar på fjärruppkopplad övningsutrustning. Certifieringen är frivillig och genomförs som avslutning på respektive utbildning.

Utbildningen Online training Ethernet fundamentals in industrial networks (IK-ETHBAS) eller klassrumsutbildningen Ethernet Fundamentals in Industrial Networks (IK-ETHBAS) är en bra grund för de utbildningar som kan avslutas med certifiering: Online training Network monitoring & configuration Sinec NMS with Scalance (IK-MONCS) 28 september–1 oktober, Online training Switching & routing in industrial networks with Scalance X products 11–15 oktober, Online training Wireless LAN in industrial networks with Scalance W products 19–21 oktober och Online training Security in industrial networks 30 november–2 december.

 

Fler tillfällen publiceras på siemens.se/sitrain.