Certifieringsutbildningar online inom SIMATIC NET

Ta reda på mer!

Susanne Bonde

April 2021

Nu finns möjligheten att bli Siemens Certified Engineer for Industrial Networks med hjälp av våra online-utbildningar. Dessa utbildningar genomförs på engelska och läraren håller teoretiska genomgångar via Teams. Praktiska övningar genomförs på fjärruppkopplad övningsutrustning. Certifieringen är frivillig och genomförs som avslutning på respektive utbildning.