Digital Enterprise Services – så mycket mer än du tror

Automationsnytt | Digital Enterprise Services – så mycket mer än du tror

April 2021

Digitalisering i industriella miljöer kräver rätt kunskap och resurser. ”Med våra tjänster och experter hjälper vi dig på bästa sätt”, säger Rose-Mari Söderlund, chef för Digital Enterprise Services på Siemens.

Att vara konkurrenskraftig idag innebär att vara digital. Hur blir man det? Och var börjar man?  

 

– Det kan kännas vilset och överväldigande för ett företag som ska påbörja sin digitala resa. Men det är sådant vi hjälper till med, att digitalisera företag så att det passar deras behov, säger Rose-Mari Söderlund, affärsområdeschef för Digital Enterprise Services

 

– Vi hjälper kunder att påbörja resan för att bli digitala och uppnå sina verksamhetsmål. Det gör vi med de bästa möjliga digitaliseringslösningarna och experter som följer kunden hela vägen.

Vad handlar det om för tjänster?

– Vi utför allt från traditionell felavhjälpande fältservice med reservdelar, reparationer, moderniseringsprojekt och olika serviceavtal till mer avancerad konsultation med djupgående analys och vägledning. Och så har vi så klart vår tekniska support och vår utbildningsverksamhet som är till stor hjälp för kunden. Våra online-utbildningar inom Sitrain har utvecklats snabbt i dessa coronatider men vi ser även ett stort intresse för företagsförlagda kurser. Med Vizendo kan vi nu dessutom erbjuda virtuella utbildningar med AR och VR.

Hur har tjänstebehovet utvecklats?

– Om det tidigare mest handlade om felavhjälpande service går trenden alltmer mot prediktiv service med konsultativ verksamhet och uppgraderingar för att modernisera sin maskin eller hela sin anläggning. Det handlar helt enkelt väldigt mycket om digitala lösningar och uppkoppling av maskiner för att kunna samla in data. Detta gör att vi kan förutse maskiners tillstånd för att veta när det är dags att byta ut delar och bättre kunna planera verksamheten. Vi ser till exempel ett stort intresse för Edge-lösningar med såväl Sinumerik som Simatic, liksom även för fjärruppkoppling och vårt Brownfield Connector-koncept för att koppla upp äldre maskiner som kanske inte ens har Siemensutrustning. Att plocka ut data ur produkten och analysera, antingen i molnet eller nära maskinen som i Edge-lösningarna, det är vad vi jobbar jättemycket med nu. Det är en av de möjligheter som finns för alla kunder som vill utveckla sin maskiner/applikationer för att fortsätta vara konkurrenskraftiga i en snabbföränderlig miljö.

Ok, så alla behöver göra det men hur ska det göras?

– Vi delar upp det i tre steg: konsultation, implementering och optimering

 

Konsulterande rådgivning?

 

– Ja, tillsammans med kunden identifierar vi förbättringspotentialer. Processer och tekniker analyseras och rekommendationer för implementering tas fram. Vi tar alltså fram en skräddarsydd digitaliseringsstrategi och roadmap tillsammans med kunden för att stötta kunden på resan mot att bli ett Digital Enterprise.

Och så ska det implementeras?

– Ja, med hjälp av produkterna och systemen i vår Digital Enterprise-portfölj och våra tjänster och experter inom Digital Enterprise Services hjälper vi kunden att genomföra den digitala transformationen.

Och slutligen optimeras?

– Precis, vi erbjuder kontinuerlig förbättring och transparens för kunden genom dataanalys och AI för att nå nästa produktivitetsnivå.

Det låter som en kunskapskrävande verksamhet!

 

– Jo, vi är både breda och djupa. Vi utför tjänster inom hela spektret som Digital Industries verkar inom: fordonsindustrin, kemi- och läkemedelsindustrin, VA-industrin etc. Och våra experter har den bästa kunskapen om våra produkter och system. Det måste man ha om man ska vägleda och genomföra förbättringsåtgärder för att optimera maskiner och processer och även optimera användandet av produkterna och systemen. Att få ut så mycket som möjligt med så liten insats som möjligt är ju vad det handlar om.