Drivs av att hjälpa samhällsviktiga verksamheter vinna kampen mot klockan

Drivs av att hjälpa samhällsviktiga verksamheter vinna kampen mot klockan

Pandemin har drivit på utvecklingen inom samhällsviktiga branscher. Digitalisering, automatisering och kontinuerlig produktion har kommit upp på agendan även inom den hårt reglerade läkemedelsindustrin.

Medina Sundström är chef för Siemens branschförsäljning inom läkemedel, livsmedel, kemi och vatten och avlopp.  

 

– Det är roligt att kunna hjälpa dessa viktiga branscher att steppa upp och digitalisera sina verksamheter för att kunna producera snabbare, flexiblare och säkrare.   

 

Det händer mycket inom alla sektorer, särskilt inom läkemedelsindustrin där det jobbas intensivt för att minska lanseringstiden för nya läkemedel.  

 

– Det gäller att korta tiden från idéstadiet till produktion så att ny medicin kan produceras snabbare men samtidigt på ett säkert sätt.

Långa ledtider – stort behov av digitalisering

När forskare hittar en aktiv substans som kan bli läkemedel börjar man först producera i labbskala för att sedan skala upp till pilotskala innan den slutliga produktionsskalan. Ledtiderna med tester är långa; kliniska studier ska göras i flera faser under många år. Det är dessa steg man vill effektivisera för att korta utvecklingstiden – men ändå få fortsatt högkvalitativt och testat resultat.   

 

– Vi på Siemens ser ett stort intresse för digitalisering och smarta tillverkningsmetoder för att ta fram läkemedel snabbare.

Säkerställd kvalitet, säkerhet och effektivitet – med digital tvilling

Att hjälpa företag vinna kampen mot klockan, det är vad Medina Sundström drivs av.  

 

– Vi hjälper företag att sätta upp en digital tvilling av produktionens process, antingen hela processen eller delar av den, och använder oss av simulering och AI för att göra den specifika processen i den digitala världen. På så sätt kan man minska mängden tester som behövs och ändå säkra kvaliteten men dessutom få effektivitet.

Kontinuerlig produktion på intågande

Idag producerar de flesta läkemedelsföretag i batcher – man gör en batch, tar prover, går till labbet och väntar på att få svar. 

 

I kontinuerlig produktion förs däremot den aktiva substansen och råmaterialet in i produktionen kontinuerligt och man mäter istället hela tiden med hjälp av sensorer och processdata. 

 

– Så gör man inom livsmedelsindustrin och annan processindustri där kvaliteten på produkten monitoreras löpande genom produktionen. Nu har även läkemedelsföretag börjat implementera detta. Man utvärderar kontinuerligt under tiden produktionen sker, processar och tar fram data längs produktionen istället för att mäta batch för batch. Siemens har en särskild Continuous Manufacturing-mjukvara för detta som heter Simatic Sipat

 

Kontinuerlig tillverkning kan även appliceras i R&D-stadiet. 

 

– Då kan man hoppa över de olika faserna i början.  

 

Traditionellt sett har det varit svårt att införa innovationer i läkemedelsindustrin eftersom den är så hårt reglerad. Men med hjälp av digitalisering börjar nu faserna luckras upp och det börjar bli en annan inställning i branschen.  

 

– Det finns en vilja att förbättra sin process. Och det är bra, för det behövs.  

 

Papperslös produktion – EBR, Electronic Batch Record – och personlig medicin är andra innovationsområden där det jobbas för fullt.  

 

– Individualiserade piller kommer att bli allt vanligare. Cancerforskningen ligger redan långt framme. 

 

– Det är väldigt roligt att få hjälpa till inom sådana här livsviktiga områden och jag är väldigt stolt över vad vi och vår Digital Enterprise-portfölj kan göra genom att kombinera de verkliga och de digitala världarna. Jag är kemist i grunden och har verkligen förståelse för att forskning och utveckling är något som tar lång tid. Men pandemin har drivit på utvecklingen så att digitalisering och kontinuerlig produktion även har kommit upp på agendan inom läkemedelsindustrin.