Elin Nordmark

Fem anledningar att prata med din IT-avdelning om Industrial Edge

Januari 2021

Industrial Edge var ett av huvudämnena i Siemens monter Digital Enterprise SPS Dialog på den virtuella SPS Connect-mässan i november. Elin Nordmark, produktchef för Digital Enterprise på Siemens, förklarar varför du ska prata med din IT-avdelning om Industrial Edge.

Allt fler IT-organisationer vill implementera sina lösningar närmre och närmre OT-lagret – men det är inte alltid en så bra idé. Industrial Edge har den praktiska lösningen för att kunna skapa en arkitektur som löser de problem som ofta uppstår.

 1. Det bästa av två världar
  Industriell IoT är där du har möjlighet att skapa en brygga mellan IT och OT. Programmeringsspråk och utvecklingsmetoder från IT-världen nyttjas för att kunna göra flexibla lösningar i OT-världen. Industrial Edge är byggd på IT-standarder som de flesta programmerare är vana vid; de behöver alltså inte byta programmeringsverktyg eller arbetsmetodik för att göra Industrial Edge-appar. 
 2. Separerade system men närhet däremellan
  Det finns många fördelar med IT-lösningar, såsom en enorm flexibilitet i lösningen. Till skillnad från OT-världen begränsas du för det mesta inte av fördefinierade interfaces, verktyg och andra begränsningar som härstammar från att du jobbar med realtidssystem. Med denna flexibilitet kommer dock även risker. Därför separeras Industrial Edge från automationen och har sin egen yta, en dedikerad hårdvara (eller del av hårdvara) där IT-regler råder, separerad från OT-ytan. Samtidigt finns en stark koppling till OT så att alla data kan kommas åt lätt. 
 3. Central hantering
  En av de farhågor som finns med att sätta IT-hårdvara i en OT-miljö är att du antingen måste låta IT-personal få fysisk åtkomst eller att du måste implementera en VPN-lösning som riskerar att pricka hål på implementerade säkerhetslösningar. Dessutom betyder detta att alla enheter måste hanteras var för sig och insatsen för underhåll blir lätt stor. Industrial Edge hanterar detta genom att ha ett centraliserat system, Industrial Edge Management System, för att hantera alla Edge-enheter. Detta ger åtkomst till uppdatering av appar, runtime och status på enheterna. Dessutom är det enkelt att implementera samma förändring till flera enheter samtidigt. Du behöver inte ha IT-kunskap för att kunna nyttja systemet utan detta kan även andra roller göra.
 4. Totala systemkostnaden är proportionell till värdet
  Industrial Edge är en helhetslösning för en Edge-arkitektur, Edge-enheterna är fabriksinstallerade och Industrial Edge Management System är en enda mjukvara. Till skillnad från många andra Edge-lösningar är Industrial Edge inte en samling av verktyg du själv behöver bygga ihop och underhålla. Du kan börja skapa värde direkt efter att systemet är köpt och har ingen större instegskostnad. När systemet behöver uppdateras tillhandahåller Siemens uppdateringar från en central hub, kopplad till Industrial Edge Management System.
 5. Säkerhet
  Industrial Edge är gjort för att implementeras i en befintlig IT- och OT-arkitektur, där den implementerade infrastrukturen och dess säkerhetslösningar nyttjas. Dessutom finns det flera lösningar på olika delar av Industrial Edge som bidrar till systemets totala säkerhet. Exempel på det är att Docker Containers nyttjas för programmerande av appar, digitala signaturer av appar, kryptering av diskutrymme på Edge-enheter, användarhantering (på både Industrial Edge Management System-nivå och appnivå), ingen root-access på Edge-enheter och certifikat på olika nivåer med mera.

Alltså: när du diskuterar med din IT-avdelning om IoT, berätta då för dem att de inte behöver bygga något eget eftersom det redan finns en öppen, säker och skalbar lösning från Siemens: Industrial Edge.