Globala mål för en hållbar utveckling

Globala mål för en hållbar utveckling

April 2021

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver Sverige öka takten och låta de globala målen vägleda utvecklingen de kommande åren. Siemens kan bidra. 

 

Agenda 30 är med sina 17 mål och 169 delmål den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som FN:s medlemsländer någonsin har antagit. 

 

Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av de globala målen, både på hemmaplan och globalt. Sverige faller väl ut i internationella jämförelser rörande hållbar utveckling och förutsättningarna för en omställning i Sverige är relativt goda. Samtidigt står vi inför stora utmaningar med ohållbara konsumtionsmönster, klimatförändringar samt ojämlikheter inom hälsa och utbildning. Sverige måste med andra ord öka takten och låta de globala målen vägleda utvecklingen de kommande åren om målen ska nås till 2030.  

 

– Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. Ska målen uppnås måste alla vara med och bidra. Ny teknik och innovationer måste till, säger Anna Stenströmer, EHS- och hållbarhetschef på Siemens.  

 

Genom att framöver lyfta fram goda exempel på innovationer och lösningar som bidrar till de globala målen vill vi synliggöra den potential som kommer med ny teknik.  

 

– Sverige har flera utmaningar kopplat till genomförandet av de globala målen där Siemens särskilt kan bidra, exempelvis kopplat till hållbar infrastruktur, ett fossilfritt samhälle och kunskapsutmaningar.