Maria Grahm, chef för Process Automation inom Digital Industries på Siemens.

Hon har kommit hem: ”Tillsammans utvecklar vi processindustrin”

Mars 2021

Cirkeln är sluten. Efter att ha arbetat på Siemens kring millennieskiftet har hon under 20 år samlat erfarenheter från världen utanför. Nu är hon tillbaka för att leda Siemens verksamhet inom Process Automation, laddad för att utveckla såväl medarbetare som processindustrin.

Cirkeln är sluten. Vid millennieskiftet arbetade hon några år som automationsingenjör inom Siemens processautomationsgrupp, i huvudsak med läkemedelsprojekt. 

 

– Det känns lite som att komma hem, säger Maria Grahm, som sedan februari är ny chef för Process Automation inom Digital Industries på Siemens.  

 

Efter de inledande åren på Siemens flyttade hon utomlands med make och barn och arbetade då som teknisk översättare. 

 

– Min man fick jobb i England och vi beslöt att hela familjen skulle följa med. Annars hade jag aldrig lämnat Siemens. 

 

Efter att familjen återvänt till Sverige efter sju år utomlands började hon så småningom arbeta på dåvarande ÅF, numera AFRY; först som projektledare och sedan sektionschef för automationsgruppen. 

 

– Jag fortsatte att ha kontakt med Siemens men nu från kundsidan, vilket var både roligt och lärorikt. 

 

Vissa av projekten hon arbetade med då, som Siemenskund, får hon nu se bli verklighet. Ett exempel är Stockholm Vatten och Avfalls reningsverk Henriksdal, där kapaciteten utökas och anläggningen moderniseras och digitaliseras för att klara ett växande Stockholm och framtida krav. 

 

– Det låter kanske inte supersexigt att jobba med avfall men det handlar ju i slutänden om att rädda Östersjön. Att göra något bra och väldigt nödvändigt för vår miljö – bättre än så kan det inte bli. 

 

2018 började hon återigen arbeta på Siemens, då som försäljningschef för affärsområdet Building Products inom Smart Infrastructure – och sedan februari är hon tillbaka på industrisidan, nu som affärsområdeschef för Process Automation inom Digital Industries.  

 

– Det känns jätteroligt att vara tillbaka där allt började. Siemens och särskilt processindustrin har alltid legat mig varmt om hjärtat.

Utveckling och ständigt lärande

Något annat som också ligger henne om varmt om hjärtat är ledarskap – och då bra ledarskap och hur ett sådant ser ut.

 

– Att bygga team och medverka till att varje individ når sin fulla potential, det låter kanske klyschigt, men det är verkligen sådant jag brinner för. För mig handlar ledarskap om att utveckla människor och ge varje medarbetare rätt förutsättningar att kunna göra ett bra jobb.  

 

– Världen befinner sig i en oerhört snabb förändrings- och utvecklingstakt och om Siemens ska fortsätta att vara i framkant krävs ett så kallat growth mindset. Mitt ansvar som chef är att skapa ett bra arbetsklimat för teamet och att uppmuntra till ständigt lärande och utveckling av medarbetare och organisation, något som i slutänden gynnar våra kunder.

Digitaliserar processindustrin

Liksom för de flesta branscher har coronapandemin aktualiserat behovet av digitalisering inom processindustrin.

 

– Våra lösningar för till exempel fjärrunderhåll, simulering och virtualisering har gjort att vi har kunnat hjälpa våra kunder att fortsätta med sina verksamheter. Det har varit jätteroligt att se att Siemens har varit så snabbfotat och att man har kunnat förändra och anpassa sig efter nya förutsättningar och därmed kunnat hjälpa kunder att fortsätta med sin business. Tillsammans utvecklar vi processindustrin. 

 

– Nu fortsätter vi i det spåret och utnyttjar den accelererade digitaliseringen och de möjligheter den fört med sig, både för oss själva och för våra kunder. VA-industrin kommer att vara ett stort fokus och jag ser även fram mot att följa utvecklingen inom kemi- och läkemedelsindustrin, som jag har jobbat mycket med och som också är en väldigt spännande bransch.  

 

– Jag vill också utveckla våra interna processer, att allt vi gör ska kunna knytas till något slags värde för kunden. Det är vårt syfte: att hjälpa kunden att få en hållbar och lönsam verksamhet. Där kommer samarbeten in som en viktig del. Det är tillsammans med kunder och partner som vi kan skapa hållbara industriella lösningar för en värld som vi både kan och vill leva i.