Liquid Wind bygger elektrobränslefabrik

Liquid Wind bygger världens första elektrobränslefabrik

Mars 2021

Liquid Wind ska bygga världens första fullskaliga elektrometanolfabrik i Norrland. På längre sikt vill startupföretaget bygga tio anläggningar som vardera ska producera 50 000 ton koldioxidneutralt bränsle av vindkraftsel och återanvänd koldioxid.

Satsningen kallas Power-to-Fuel och syftar till att bygga anläggningar för kommersiell produktion av flytande koldioxidneutralt drivmedel. Bränslet – eMethanol – ska användas inom sjöfart och andra tunga transporter. 

 

Projektet drivs av Göteborgsbaserade Liquid Wind i samarbete med ett konsortium där bland andra Siemens Energy ingår. Produkter, system och mjukvaror från Siemens Digital Industries kommer att användas, som till exempel Simatic PCS 7, Comos, Simit, gPROMS och processinstrument. 

 

Enligt plan ska den första anläggningen stå färdig för produktion 2024 och bli en av världens första fullskaliga, kommersiella elektrometanolfabrik. 

 

Fram till 2030 vill Liquid Wind bygga tio anläggningar i Europa. Varje eMethanolfabrik ska producera 50 000 ton per år, vilket beräknas minska koldioxidutsläppen med 100 000 ton per anläggning på årsbasis.

 

siemens.se/digital-enterprise

Liquid Wind startades 2017. I konsortiet bakom Power to Fuel-projektet ingår Siemens Energy, energibolaget Axpo, danska kemiteknikföretaget Haldor Topsoe samt Carbon Clean Solutions, en brittisk teknikutvecklare inom koldioxidinfångning.

 

Tekniken går ut på att vindenergin går in i elektrolysörer som producerar vätgas från vatten. Vätgasen kombineras med renad koldioxid, varpå blandningen komprimeras och körs in i en metanolreaktor. Ur reaktorn tas sedan metanol och vatten. Därefter kan man antingen destillera bort vattnet och få ren metanol eller leverera rå eMethanol som innehåller vatten.  

 

FN:s sjöfartsorganisation IMO har tagit beslut om att till senast 2050 minska sjöfartens koldioxidutsläpp med 50 procent jämfört med 2008 års nivå. Ett antal rederier och andra godstransportörer har aviserat att de planerar minska sina utsläpp med 100 procent till 2050.