Motion Control: Homing Mode

Teknisk support tipsar

Januari 2021

Vid referenskörning av positionsgivare när man använder teknologiobjekt i Simatic S7-1200/1500 används Motion Control-instruktionen MC_HOME. Flera olika Mode för referenskörning är möjliga beroende på vilken typ av givare som används och hur positionen ska hanteras av teknologiobjektet.

Till exempel: om en absolutgivare används och applikationen kräver att teknologiobjektet kommer ihåg sin position efter omstart av CPU ska MODE=7 anges. Det innebär att förhållandet mellan applikationens position och givarens värde sparas remanent i teknologiobjektet.

 

Läs mer om MC_HOME och olika Mode i manualen ”Simatic S7-1500 S7-1500/S7-1500T Axis functions V5.0 in TIA Portal V16”. 

 

support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109766462/113623640203