Motion Control: läsa ut Home-biten ur statusordet

Teknisk support tipsar

Januari 2021

Alla teknologiobjekt har ett statusord. För att läsa ut en enskild bit ur statusordet kan slice-adressering användas.

Statusordet är av datatypen Dword, där varje bit har en viss betydelse – se manualen för detaljerad beskrivning av statusordet: ”Simatic S7-1500 S7-1500/S7-1500T Axis functions V5.0 in TIA Portal V16”

support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109766462/128291273355

 

HomingDone indikeras på bit 5 i statusordet. Med hjälp av slice-adresseringen läses bit 5 ut med adressen ”<NameOfTO>.StatusWord.%X5”.

 

Slice-adressering kan användas till mycket annat också, till exempel för adressering av HMI-larmtagg. Läs mer om slice-adressering i våra Programming Guidelines. 

support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/81318674