Real Digital Twin på Digital Enterprise SPS Dialog

Januari 2021

Covid-19 har påverkat de flesta sätt vi möts på och så även de stora industriella mässorna – men detta ger ju även nya möjligheter. På globala SPS Connect i november hade vi nöjet att bjuda in svenska AFRY på Siemens virtuella scen Digital Enterprise SPS Dialog.

Andreas Buhlin, Head of development RDT Digitalization på AFRY, pratade på den virtuella scenen om Real Digital Twin, AFRY:s koncept som är byggt på Siemens mjukvaror.

 

AFRY och Siemens har samarbetat kring konceptet Real Digital Twin sedan 2019 och har idag, genom flera kundprojekt, lyckats visa på de positiva effekterna av att jobba med digitala tvillingar.

Dels har man tydligt sett effekter på upprampningsfasen, där man har lyckats minska produktionsstillestånd till följd av att produktionslösningar inte har genomgått virtuell testning innan idriftsättning. Man har även sett fördelar med hur man arbetar tillsammans, vilket har tagits till sina ytterligheter nu under pandemin då man inte har kunnat träffas över huvud taget. Virtuella tester har visat hur man även i dessa tider har kunnat fortsätta med sina produktionsförändringar, samtidigt som man har sett till sina medarbetares hälsa. Dessutom har värdet av digitala tvillingar visat sig under flera faser och inte bara under design och implementering. Även efter att produktionsavsnittet är på plats kan man nyttja den digitala tvillingen.