Siemens på god väg att nå miljömål 2030

Siemens på god väg att nå miljömål 2030, Anna Stenströmer

Januari 2021

Siemens ska bli koldioxidneutralt 2030. Kommer vi att nå målet? Vi är på god väg! Det säger Anna Stenströmer, Siemens nya EHS- och hållbarhetschef.

Hon gick på föräldraledighet som hållbarhetsansvarig och kom tillbaka i januari som EHS˟- och hållbarhetschef för Siemens AB.

 

– Det känns jätteroligt att ta mig an detta uppdrag, säger Anna Stenströmer som började på Siemens som miljökoordinator för fem år sedan.

 

– Jag känner ett stort engagemang och stolthet över det Siemens redan har åstadkommit men också över vart vi är på väg, vilket jag också hoppas kunna förmedla till kunder och medarbetare. Siemens är en ledande leverantör av hållbara lösningar, det är häftigt! Men vi måste hela tiden bli bättre.

EHS-ansvaret är nytt för dig?

– Ja, men jag har god insikt i EHS-arbetet. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är våra medarbetare som genom att möta våra kunders behov av hållbara lösningar gör det möjligt för Siemens att också bidra till en positiv samhällsutveckling. Genom att ta hand om vår egen och våra kollegors hälsa och säkerhet kan vi fortsätta bidra till en hållbar framtid.

Vad gjorde du innan du kom till Siemens?

– Jag har studerat miljövetenskap men har under åren på Siemens breddat mitt kompetensområde till att även omfatta sociala hållbarhetsfrågor, hälsa och säkerhet. Innan jag började på Siemens jobbade jag på OKQ8 där jag bland annat säkerställde att miljömässiga och sociala krav uppfylldes på fossila drivmedel och biodrivmedel.

Når vi vårt mål att vara koldioxidneutrala 2030?

– Vi är på god väg. Ett delmål var att halvera våra utsläpp till 2020 och det klarade vi. Utsläppen hade minskat med 54 procent.

Det bådar gott!

– Ja, vi har kommit långt men den sista biten fram till 2030 kommer att vara tuff. Nu är det viktigt att alla hjälps åt: leverantörer, medarbetare och partner.

Vad gör Siemens för att bli koldioxidneutrala?

– Vi investerar. Mycket! Totalt sett investerar Siemens 100 miljoner euro i teknik och lösningar för att uppgradera våra egna anläggningar. Vi använder vår egen teknik och våra egna lösningar i våra egna fabriker för att bli koldioxidneutrala och har pågående testprojekt kring system för intern prissättning av koldioxid i till exempel England där de olika affärsområdena avsätter pengar internt som sedan investeras där de gör mest nytta med störst minskning av koldioxid.

Cool!

– Ja, det är en skön känsla att kunna vara förebild för andra och visa att det är möjligt, att tekniken finns där. Vi identifierar även de leverantörer som släpper ut mest koldioxid, tar kontakt med dem och föreslår hur de kan jobba istället. Vårt mål är att reducera 20 procent koldioxid i leverantörskedjan för att sedan till 2050 uppnå mål om koldioxidneutralitet i leverantörskedjan.

Som en rådgivare?

– Ja. Där ligger Siemens i framkant. Vi har en process för att identifiera var det finns potential till miljöförbättringar och en process för att samarbeta. Vi ställer inte bara krav, vi guidar till förbättring. Koldioxidutsläpp kommer att vara en viktig fråga framöver.

 

– Siemens gör mycket inom hållbarhetsområdet och med verksamheter i nästan alla världens länder finns det mycket att inspireras och lära av. En av de stora fördelarna med Siemens är den samlade kunskap och erfarenhet som finns från så många kollegor från världens alla hörn.

Du gick på föräldraledighet innan pandemin. Hur är det att komma tillbaka till denna nya situation?

– Mycket har helt klart förändrats. Och som alltid kommer förändring både med möjligheter och utmaningar. Distansarbete innebär exempelvis utmaningar kopplat till ergonomi och psykosociala aspekter men också möjligheter i form av ökad flexibilitet och större möjligheter att få ihop en balans mellan arbete och privatliv vilket jag nu med en liten ettåring hemma kan relatera särskilt till.

 

– Nu arbetar vi för att anpassa kontor och säkerställa hemmamiljön för det nya normala som sedan efter pandemin kommer att innebära att de som har möjlighet arbetar 2–3 dagar i veckan på distans. Siemens globalt uppmuntrar nu till större flexibilitet där det är resultat och inte antal timmar på kontoret som räknas. Även våra medarbetare som arbetar ute hos kund kan uppnå större flexibilitet och färre resor genom våra egna tekniska lösningar för simulering, virtuell idriftsättning och virtuellt underhåll.

Hur ser en bra dag på jobbet ut för dig?

– Något som ger mycket energi är att träffa våra kunder och närmare se hur Siemens konkret genom såväl tekniska lösningar som ansvarsfulla processer har hjälpt våra kunder att nå sina EHS- och hållbarhetsmål – hur vi har bidragit idag men även förstå hur vi kan bistå framöver. Många av våra kunder ligger långt fram inom EHS- och hållbarhetsområdet med ambitiösa mål. Det känns alltid extra roligt att se när Siemens har bistått med att möta och överträffa dessa mål samtidigt som våra kunders ambitiösa mål även är en möjlighet för oss själva att lära och bli bättre. Samarbete och samverkan är nyckeln för ett framgångsrikt EHS- och hållbarhetsarbete.

 

˟EHS = Environment, Health & Security