Smart pumplösning med SIMOCODE pro V förebygger pumpstopp

Smart pumplösning med SIMOCODE pro V förebygger pumpstopp

Januari 2021

Blockeringar av pumpar eller silar orsakade av fasta ämnen är ett stort problem vid transport av avloppsvatten. Motorhanteringssystemet Simocode pro V kan hjälpa till att lösa problemet.

I värsta fall kan blockeringar av pumpar och silar resultera i översvämmade tankar, oönskat vattenläckage eller motorhaveri. Det som då krävs är oplanerade arbeten för att manuellt rensa blockeringarna. 

 

I många fall kan blockeringar i transportflödet för avloppspumpar undvikas genom kortvarig reversering av transportriktningen, och vid behov flera gånger. Simocode pro V upptäcker överhängande blockeringar och rensar dem genom att automatiskt ändra rotationsriktningen på pumpen en eller flera gånger. 

SIMOCODE pro V är lösningen

Med en ström-/spänningsmätningsmodul kan Simocode pro V upptäcka oegentligheter i transportflödet i form av överbelastning eller underbelastning av motorn, genom att utvärdera motorströmmen och effektfaktorn cos φ. 

 

Den grundläggande konfigureringen av Simocode pro V-enheten är en fram-/backstart. Genom att använda olika logikblock i Simocode pro V utförs automatiska reverseringar när det finns ett fel i transportflödet. Dessa korta reverseringar i motsatt riktning är lämpliga för att rensa förestående blockeringar så att en irreversibel eller fullständig blockering av transportflödet inte uppstår.

 

Applikationsexempel i Siemens Industry Online Support: https://support.industry.siemens.com/cs/se/en/view/109478058.