TIA Portal: definiera plc-taggar

Teknisk support tipsar

Januari 2021

Plc-taggar kan definieras och/eller editeras direkt i programkoden.

En odefinierad tagg visas med röd vågig linje under taggnamnet. Högerklicka på taggnamnet och välj ”Define tag”.  

 

Finns det flera odefinierade taggar i samma nätverk, högerklicka då på Network och välj ”Define tag”. I det fallet fås en tabell där alla taggar kan definieras direkt. 

 

siemens.se/industriella-tjanster