Virtuella utbildningar med Vizendo

April 2021

Ökad komplexitet är en stor utmaning för tillverkande industriföretag. Många komplexa produktionssteg behöver implementeras under allt kortare tid. Riktad utbildning för dessa produktionssteg blir därför allt viktigare, särskilt i samband med produkt- eller processförändringar. Vizendo har lösningen: virtuella utbildningar med AR och VR.

Vizendo, som nu en del av Siemens, utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och kan göra riktade utbildningar enkelt, snabbt och flexibelt. Med AR och VR kan kortare utbildningar för exempelvis ett moment i monteringen hållas i en realistisk virtuell miljö för att visa alla steg. Utbildningen kan genomföras flera gånger tills alla monteringssteg sitter för att verkligen befästa kunskapen.