Hållbara lösningar för en hållbar framtid

Mikael Leksell

Rapporterna från FN:s klimatpanel visar tydligt att vi behöver accelerera åtgärderna för att åstadkomma en ny och hållbar kurs. Ska vi nå 1,5 °C-målet kommer detta decennium att vara avgörande. Vi måste öka fokus på klimatomställningen. Där vill Siemens vara en del av lösningen: vi har resurserna och kunskapen när behovet av elektrifiering, automatisering och digitalisering ökar.

Tillsammans kan – och måste – vi jobba för en hållbar värld

Vi har ägnat många år åt att utveckla vår miljöportfölj och hjälpa kunder minska energiåtgång och koldioxidutsläpp. I hela Norden har vi många goda exempel på hur tekniken kan hjälpa till att göra världen mer hållbar samtidigt som man gör goda affärer.

vi har resurserna och kunskapen

Förutom att hjälpa våra kunder på resan mot en hållbar framtid fokuserar vi naturligtvis också på vårt eget bidrag. 2015 satte Siemens som ett av de första stora företagen målet att bli koldioxidneutralt 2030. Vi har redan åstadkommit en minskning på 54 procent om man jämför 2020 med 2014 och anslöt 2021 till det mest ambitiösa Science Based Target-initiativet för att stärka engagemanget kring att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C.

2015 satte Siemens som ett av de första stora företagen målet att bli koldioxidneutralt 2030

Vi har också lanserat ett DEGREE-ramverk med tydliga prioriteringar och ambitioner för hållbarhet på Siemens. Vi måste till exempel fortsätta energieffektivisera fastigheter, minska koldioxidutsläppen från resande och främja biologisk mångfald. Det finns ingen lösning som passar alla och vi har inte alla svar än men vår riktning är tydlig. Tillsammans kan – och måste – vi jobba för en hållbar värld.

 

December 2021