Industrial Edge för samman OT och IT

Industrial Edge för samman OT och IT

För att kunna konkurrera på en global marknad måste du arbeta med maskin-, utrustnings- och produktionsdata i realtid. Modern industri kräver därför modern och integrerad OT- och IT-infrastruktur

Siemens Industrial Edge, baserad på både IT- och OT-standarder, möjliggör smart och kostnadseffektiv databehandling. Läs mer på siemens.se/industrial-edge om hur du kan analysera maskin-, utrustnings- och produktionsdata flexibelt, enkelt och säkert.

September 2022