Säker och applikationsspecifik fjärråtkomst: Zero Trust stärker cellskyddet ytterligare

Säker och applikationsspecifik fjärråtkomst: Zero Trust stärker cellskyddet ytterligare

Industrial Communication | Zero Trust

De ökande kraven som digitaliseringen medför gör att Siemens nu utökar erbjudandet inom cybersecurity genom partnerskap med Zscaler inc.

För att minska risken att OT-nätverket utsätts för ökade säkerhetshot och för att kunna agera mer flexibelt och dynamiskt har Siemens utökat Defense-in-Depth-konceptet med Zero Trust-arkitekturen. Genom att installera Zscaler app connector för den molnbaserade fjärrtjänsten Zscaler Private Access på Siemens Local Processing Engine-enhet Scalance LPE möjliggörs säker anslutning till de verifierade tjänsterna och autentiserade enheterna.

I kombination med de befintliga cellskyddsbrandväggarna möjliggör detta implementering av ett granulärt åtkomstkoncept.

 

Detta gör det möjligt att realisera säkerhetspolicys för kontors- och produktionsnätverk som i sin tur ger en högre cybersäkerhet, flexibilitet och effektivitet när det gäller mobilt arbete i produktion och utveckling. 

  • Säker fjärråtkomst för industriella applikationer och system 
  • Zero Trust-strategier för IT- och OT-nätverk 
  • Förbättrar anläggningens drifttid och effektivitet 

September 2022