Siemens Financial Services och EIF tecknar avtal – bättre möjligheter till investeringar i digitalisering och klimatsmart teknik

Siemens Financial Services och EIF tecknar avtal – bättre möjligheter till investeringar i digitalisering och klimatsmart teknik

Februari 2022

Siemens Financial Services har tecknat avtal med Europeiska investeringsfonden (EIF), som kontrolleras av Europeiska investeringsbanken (EIB), om att ingå i garantiprogrammet Europeiska garantifonden (EGF). EIB är EU:s långivande organ och en av världens största finansiärer av klimatprojekt. Garantiprogrammet innebär att det nu finns bättre möjligheter för små och medelstora företag att få finansiering, både för hjälp till återhämtning efter pandemin och för investeringar i digitalisering och klimatsmarta lösningar. 

I december tecknade Siemens Financial Services och Europeiska investeringsfonden (EIF) avtal om garantiprogrammet Europeiska garantifonden (EGF). Programmet, som vänder sig till små och medelstora företag inom bland annat tillverkningsindustri, löper fram till slutet av 2022. Syftet är att hjälpa EU:s företagare att återhämta sig efter pandemin och fortsätta växa.  

 

– Små och medelstora företag är motorn i den europeiska ekonomin och att stödja deras tillväxt och utveckling är vår prioritet. Europeiska garantifonden har visat sig vara rätta verktyget för att uppnå detta mål och tillhandahåller den likviditet som behövs för att stödja små och medelstora företags investeringsbehov på både medel- och lång sikt. Vi är glada över att ha tecknat ett avtal under European Guarantee Fund med Siemens Financial Services. Det visar att SFS och EIF har åtagit sig att hjälpa små och medelstora företag, särskilt i svåra tider som dessa, säger Alain Godard, vd för Europeiska investeringsfonden (EIF).

 

– Garantiprogrammet ger våra kunder större trygghet och flexibilitet och jag är stolt och glad över att nu presentera samarbetet för våra kunder, säger Ari-Pekka Vuola, Senior Advisor på Siemens Financial Services.

Finansiera digitalisering och ny teknik

För Siemens kunder betyder det att det nu finns ännu bättre möjligheter att få finansiering för digitalisering och ny teknik – dessutom till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Genom garantiavtalet med EIF kan Siemens Financial Services finansiera teknik som sänker energikostnaderna, ökar produktiviteten och hjälper företaget att växa.    

 

– Att Siemens Financial Services nu samarbetar med EIF ger många fördelar. Tack vare vår starka koppling till Siemens har vi stor vana att arbeta med tillverkande bolag och den här typen av investeringar. EIF:s garantier i kombination med vår expertis kring hur man bäst lägger upp denna typ av stora finansieringar ger oss nya möjligheter att hjälpa våra kunder att investera i sin verksamhet, säger Ari-Pekka Vuola.

Europeiska investeringsfonden (EIF) kontrolleras av Europeiska investeringsbanken (EIB), EU:s långivande organ. Garantiprogrammet Europeiska garantifonden (EGF) som Siemens Financial Services har tecknat med EIF har som syfte att ge små och medelstora företag hjälp till återhämtning efter pandemin.