Nya säkerhetsklassade SIRIUS-kontaktorer

Nya säkerhetsklassade SIRIUS-kontaktorer

Industrial Automation | Industrial Controls

April 2021

Våra Siriuskontaktorer med felsäkra signaler utökas med storlekar från 18,5 kW till 55 kW.

I Siriussortimentet finns sedan tidigare kontaktorer i storlek från 55 kW till 250 kW som är anpassade för direktstyrning med felsäkra signaler via utgångar på plc och reläer. 

 

Sortimentet utökas nu med ytterligare storlekar från 18,5 kW till 55 kW, vilka kan användas tillsammans med samma stora sortiment av tillbehör som övriga standardkontaktorer. 

 

Kontaktorerna har en säkerhetsklassning motsvarande SIL 2/PL c då de används separat, vilket ökar till SIL 3/PL e då de ansluts i serie. 

 

Samtliga modeller kan väljas med skruv eller fjäder för anslutning av manöverkretsar.